Analytik/Konzultant pre elektronický podpis a PKI

Company teamPosition

Našim klientom je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT v Slovenskej republike. Nie sú iba dodávatelia informačných technológií. Problémy svojich zákazníkov riešia komplexne - od analýzy a optimalizácie procesov, cez návrh potrebných informačných systémov, ich implementácie a nasadenie spolu s potrebnými technológiami. Samozrejmosťou je podpora ich prevádzky a aktívnej participácie na ich ďalšom rozvoji.


Hovoria rečou svojich zákazníkov a nechajú ich sústrediť sa na jadro ich podnikania - IT vyrieši náš klient. Ich problémy prekladať do reči informačných technológií. Nebráni sa vytváraniu unikátnych riešení na mieru, prispôsobených špecifickým potrebám svojich zákazníkov.


Task Description:


 • analýza a návrh software pre oblasť počítačovej bezpečnosti, (kvalifikovaného) elektronického podpisu a PKI na základe legislatívnych, technologických a zákazníckych požiadaviek

 • klientske aplikácie pre operačné systémy Windows, macOS, GNU/Linux a pre platformy .NET a Java

 • serverové aplikácie, komponenty a informačné systémy pre OS Windows, platforma .NET

 • webové aplikácie a služby

 • custom aplikácie pre zákazníka, ale aj krabicový software pre retail

 • konzultačná činnosť

 • tvorba projektovej a používateľskej dokumentácie

 • testovanie softwarePineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

BA/BB/ZA/KE/Remote

Pineapple
Salary

From 2200 € /month

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements

Requirements:


 • záujem a zameranie na oblasť počítačovej bezpečnosti, (kvalifikovaného) elektronického podpisu a PKI

 • skúsenosť s analýzou a návrhom software s ohľadom na kladené bezpečnostné požiadavky

 • vítaná skúsenosť s analýzou rizík a návrhom opatrení na ich elimináciu pri návrhu a vývoji software

 • flexibilita a snaha zvládnuť nové technológie, techniky a pracovné postupy

 • schopnosť tímovej spolupráce

 • znalosť UML

 • znalosť práce s nástrojmi pre analytické modelovanie – Enterprise Architect, SCA

 • znalosť práce s MS Word, Excel, Powerpoint
HR proces:


 

 • 1 kolo so šéfom danej divízie, v tomto prípade za testing

 • 2 kolo s HR, ktorá preverí softskills


Our Top Clients