Aplikačný Tester

Company teamPosition

Naším klientom je jeden z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT v Slovenskej republike. Nie sú iba dodávatelia informačných technológií. Problémy svojich zákazníkov riešia komplexne - od analýzy a optimalizácie procesov, cez návrh potrebných informačných systémov, ich implementácie a nasadenie spolu s potrebnými technológiami. Samozrejmosťou je podpora ich prevádzky a aktívnej participácie na ich ďalšom rozvoji.


Hovorí rečou svojich zákazníkov a nechajú ich sústrediť sa na jadro ich podnikania - IT vyrieši náš klient. Ich problémy prekladajú do reči informačných technológií. Nebráni sa vytváraniu unikátnych riešení na mieru, prispôsobených špecifickým potrebám svojich zákazníkov.Task description:


 • príprava/vykonávanie testovacích scenárov

 • tvorba testovacích skriptov (automatizované testovanie)

 • testovanie aplikačného softwaru (manuálne/automatizované)

 • reportovanie defektov identifikovaných počas testovania

 • tvorba aplikačnej dokumentácieJazyky: ANJ B1 technicke zaklady


Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Senior/Medior

Pineapple
Location

BB/BA/ZA/KE/Remote

Pineapple
Salary

2500 € /month

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements

 Requirements:  

 Kandidát musí mať skúsenosť na testerskej pozícií. 


 • flexibilita a snaha zvládnuť nové informačné technológie, techniky a pracovné postupy

 • SOAPUI  (auto.testy)

 • znalosť UML

 • znalosť SQL

 • znalosť testovacích nástrojou okrem SOPAUI (nice to have)

 • znalosť C# (nice to have)HR proces:


 • 1 kolo so šéfom danej divízie, v tomto prípade za testing

 • 2 kolo s HR, ktorá preverí softskills


Our Top Clients