Architekt/Business Information Security Consultant

Company teamPosition

Pracovná náplň:

- implementácia stratégie a biznis vízií manažmentu v segmente kybernetické bezpečnosti

- udržiavanie a rozvoj vzťahov s danými zákazníkmi v záujme zvyšovania obchodných aktivít spoločnosti

- odborná metodicko-koordinačná činnosť

- navrhuje koncepcie a alternatívy riešení

- identifikuje a analyzuje požiadavky zákazníka

- modeluje návrhy riešení

- monitoruje vývoj riešenia

- vypracováva analytické správy, metodické materiály, manuály, záverečné správy

- podporuje a zúčastňuje sa na zákazníckych projektoch spoločnosti
Pineapple
Contract Type

Freelance (B2B) Full Time

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

2000 - 4000€

Pineapple
Industry
Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

Požiadavky:

- znalosť legislatívy a noriem v oblasti kybernetickej bezpečnosti

- znalosť implementácie systému riadenia informačnej bezpečnosti

- prehľad v oblastiach analýzy a návrhov bezpečnosti, riadenia rizík a aktív, bezpečnosť komunikácii a sietí, riadenie prístupov, testovanie bezpečnosti, management incidentov, bezpečnosť vývoja softwaru 


Our Top Clients