Business Analytik

Company teamPosition

Otvoril sa projekt pripravený pre skúsenejšieho technického analytika, ktorý má presah do architektúry.  

Náplň práce:

 • Vykonáva analýzy za účelom definovania riešení biznis problémov a príležitostí;

 • Analyzuje schválené biznis modely a zapracováva zmeny z nich vyplývajúce do biznis architektúry banky;

 • Definuje biznis architektúry banky v súlade so stratégiou a cieľmi banky;

 • Tvorba metodických usmernení a sprievodnej smernice;

 • Správa repozitárov a zahájenie produkčného režimu repozitára;

 • Podieľanie sa na rozvoji metodiky a dokumentovanie infraštruktúry, implementačnej vrstvy, business zadaní, interných business procesov;

 • zabezpečovanie interných metodických školení;

 • Reverse engineering dokumentácie;

 • Metodická podpora pri modelovaní analytických artefaktov v bežiacich projektoch/CR;

 • Realizácia Integrácie s ďalšími existujúcimi repozitármi;

 • Formálne a praktické odovzdanie Enterprise Architect do internej správy banky.

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

do 300 €/MD

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky:

 • Znalosť architektonických rámcov TOGAF/ArchiMate/Enterprise Architect;

 • Pochopenie rôznych stakeholderov, schopnosť identifikovať a riadiť ich očakávania; 

 • Chápanie biznis/banking tématike, má prehľad o banking trendoch, inováciách a technológiách;

 • Praktické skúsenosti v oblasti automatizácie biznis procesov.

Our Top Clients