Cloud DevSecOps Engineer

Company teamPosition


Náš klient má vlastný Cloud, ktorý neustále rozvíja, a preto hľadá šikovného DevSecOps Engineer, ktorý bude zodpovedný za nasadzovanie a prevádzku DevSecOps pre životný cyklus CNA a CI/CD pre Cloud platformy (CaaS a PaaS). Súčasťou práce bude pravidelný brainstorming a poskytovanie odporúčaní a návrhov pre budúce smerovanie DevSecOps a jej implementácie vo viacerých prostrediach (privátne aj public cloud-y).


Zodpovednosti:

Nastavenie a údržba riešenia DevSecOps a CI/CD pre CNA na Cloud platformách (CaaS a PaaS), v prostredí v privátych cloudov ako aj v AWS, Azure a iné

Inštalácia konfigurácia riešenia DevSecOps a CI/CD do prostredí rôznych CSP

Údržba a podpora systému/riešenia DevSecOps a CI/CD pre Cloud platformy (CaaS a PaaS)

Automatizácia a optimalizácia pomocou DevSecOps nástrojov

Prevádzka, podpora, riešenie problémov a zálohovanie DevSecOps a CI/CD

Spolupráca s tímami, ktoré vytvárajú, testujú a nasadzujú cloud natívne aplikácie, ako aj s tímami PaaS a CaaS platformy

Podpora zákazníkov pri inštalácii, údržbe, administrácii a spravovaním DevSecOps a CI/CD pre IW cloud


Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

from 2500€

Pineapple
Industry

SW house

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky:


Znalosť a skúsenosti aspoň s niektorými zo systémov DevSecOps (Gitlab, Jenkins, Nexus, SonarQube, Harbor, CircleCI, Bamboo, Selenium, … )

Skúsenosť niektorého z jazykov: Java, .NET, Python, Go, Unix shell, PERL, PowerShell, Groovy, Ruby, R.

Nadšenie pre nové technológie, dobrá orientácia v oblasti cloudových riešení

Analytické myslenie

Ochota a schopnosť rýchle sa učiť a využívať nové technológie a IT prístupy

Znalosť anglického jazyka


Benefity:

Ponúkajú možnosť športovať, relaxovať, stretávať sa. Klient nechce, aby si zostal pár mesiacov, chce si s tebou vytvoriť dlhodobý pracovný vzťah, a preto benefity neustále vylepšuje. Myslia na tvoje zdravie, na tvoju rodinu či budúcnosť.


Projektové odmeňovanie

Flexibilný pracovný čas, možnosť home-office

Športovanie s kartou MULTISPORT

Výborný kolektív, pohodová atmosféra na pracovisku

Neobmedzený prísun kávy, čaju a vody v našej kuchynke

Masáže priamo v priestoroch spoločnosti

Flexibilný pracovný čas, v prípade potreby homeoffice

Kurz angličtiny na týždennej báze

Vzdelávací program zameraný na odborné certifikácie a kurzy

Príspevok na stravu nad rámec zákona

Interné akcie pre zamestnancov spoločnosti (teambuildingy, vianočné večierky, opekačky a iné)

Sick Days

Lifework balance - IWAY extra voľno (narodenie dieťaťa, sťahovanie, promócie a iné)
 

Our Top Clients