Compliance specialista

Company teamPosition

- Plní úlohy Compliance špecialistu vo zverených oblastiach, predovšetkým v oblasti ochrany osobných údajov, finančného sprostredkovania, monitoringu a analýz legislatívy SR a EÚ. Skúsenosti s ďalšími Compliance oblasťami sú výhodou (napríklad investičné služby, platobné služby, FATCA, CRS a pod.)

- participuje na tvorbe vnútorných predpisov a Compliance reportingu,

- vykonáva a vyhodnocuje Compliance kontroly, navrhuje nápravné opatrenia,

- zúčastňuje sa projektov a pracovných skupín zameraných na inovácie bankových procesov, produktov a činností, poskytuje metodickú podporu útvarom banky, identifikuje Compliance riziká, 

- zabezpečuje a vybavuje včasné dožiadania orgánov verejnej moci, prípadne žiadosti klientov podľa GDPR,

- plní ďalšie úlohy podľa pokynov priameho nadriadeného

Pineapple
Contract Type

Full Time

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

1700€ - 2500€

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

- právnické a/alebo ekonomické VŠ vzdelanie aspoň druhého stupňa

- analytické myslenie

- precíznosť

- tímový hráč

- anglický jazyk (schopnosť čítať a porozumieť legislatívnym textom)

- skúsenosti z bankového/finančného sektora alebo z advokácie výhodou

- pozícia nie je vhodná pre absolventa VŠ

Our Top Clients