CRM Admin

Company teamPosition

Máš analytické myslenie? Považuješ sa za samostatného, zodpovedného človeka, ktorý vyniká v komunikácii. Bol by si zodpovedný za:

 • Prevádzka a správa systémov MS Dynamics 2016 a Genesys/WebGAD

 • Synchronizácia číselníkov s ďalšími sys.

 • Sledovanie a vyhodnocovanie funkčnosti a performance

 • Riešenie užívateľských problémov a funkčných bug-ov (poskytovanie L2 podpory)

 • Práca s log súbormi – vyhľadávanie v logoch a ich analýza

 • Riešenie integrácie na ďalšie systémy – v spolupráci s dodávateľmi systémov

 • Správa integračných scriptov

 • Podpora koncových užívateľov

 • Úzka spolupráca s testermi a analytikmi

 • Príprava návrhov na rozvoj a optimalizáciu prevádzky MS Dynamics a Genesys/WebGAD sys.

 • Komunikácia s dodávateľmi systémov – implementácia zmenových požiadaviek a zabezpečovanie L3 podpory

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

Od 1 800€/TPP

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky:

 • Praktické skúsenosti s prevádzkovaním a správou CRM MS Dynamics min. 1 rok - sledovanie a vyhodnocovanie funkčnosti a performance, riešenie užívateľských problémov, práca s log súbormi, integrácia na ďalšie systémy

 • Základná znalosť MS Windows server a MS SQL server prostredí

 • Praktické skúsenosti s integráciou CRM na ďalšie sys. prostredníctvom webservices

Benefity:

 • pohyblivý pracovný čas

 • týždenný pracovný čas 38,75 h

 • home office

 • stravný lístok v hodnote 4 € aj počas neprítomnosti v práci

 • zvýhodnená náhrada príjmu počas PN

 • príspevok pri odchode do dôchodku

 • odmena pri pracovnom jubileu

 • sociálna výpomoc (dlhodobá PN, vážne ochorenie...)

 • príspevok na DDP

 • on-line benefitný systém voliteľných výhod - Cafeteria

 • 10 dní plateného pracovného voľna

 • deň pre budúcnosť

 • sabbatical

 • flexibilné voľno

 • príspevok pri narodení dieťaťa

 • podpora otcov - 5 dní pracovného voľna pri narodení dieťaťa

 • darček pre deti k MDD

 • balíčky pre prváčikov

 • teambuildingy

 • konferencie a školenia

 • interné súťaže

Our Top Clients