Data Business Specialist

Company teamPosition

Firma s najväčším portfóliom médiína Slovensku s viac ako 30 webmi, takmer 1.000.000 reálnymi návštevníkmi, najväčším servingom videa na Slovensku a s množstvom technologických výziev a zaujímavých riešení hľadá Data Business Specialistu ktorý sa pridá do tímu 4 developerov.

Náplň práce:

 • Tvoriť analýzy a reporty v DataStudio, na základe ktorých bude môcť manažment a stakeholderi prijímať biznisové rozhodnuti

 • Identifikovať a definovať vzťah medzi obsahom na našich weboch a publikom s cieľom nájsť patterny, ktoré driveujú engagement užívateľov a ich akvizíciu

 • Schopnosť interpretovať dáta a výsledky analýz s cieľom poskytnúť použiteľné informácie o správaní sa používateľov alebo produktov a vyvodzovať z nich závery. Schopnosť efektívne a zrozumiteľne prezentovať tieto závery

 • Projektovo riadiť procesy a personálne zdroje v rámci dátového a developerského tímu tak, aby boli dosahované očakávané výsledky

 • Identifikovať príležitosti na akvizíciu nového publika, sledovať trendy a prinášať inovácie

 • Interpretovať biznisové nedostatky prostredníctvom dát. Definovať ich, nájsť kľúčové problémy, zrozumiteľne ich adresovať a následne ich odstrániť

 • Využívať zozbierané dáta na lepšie cielenie obsahu, display reklamy a natívnej reklamy

 • Spolupracovať s kolegami z tímu na rozvoji dátového modelu a formovaní dátového produktu

 • Monitorovať kvalitu dát a garantovať ich správnosť

Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Remote

Pineapple
Salary

Do 2 250€/TPP alebo do 3 000€ Faktura

Pineapple
Industry

Media

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky:

 • technologický background – je dôležitým predpokladom na vykonávanie tejto pozície. Hľadáme kandidáta, ktorý má minimálne 2 roky skúsenosti v roli dátového analytika alebo biznis analytika. Oblasti Big Data, Data Science, Machine learning a Cloud sú nielen jeho prácou, ale aj koníčkom.

 • projektové riadenie – kandidát má mať za sebou skúsenosti s realizáciou väčších alebo menších dátových projektov. Od prvotnej idey až po spustenie do produkcie a následné vylepšovanie v produkčnom prostredí. Na projektové riadenie využívame Jira, čiže ak má skúsenosť s týmto nástrojom, je to výhoda.

 • biznisový kontext – nie je nutné, aby mal kandidát hlboký insight do publisherského biznisu. Skôr je pre nás dôležité, aby si dokázal adaptovať naše know how, ktoré mu radi odovzdáme. Aby mal logické myslenie a chápal súvislosti a kontext. Viac detailov o konkrétnych projektoch a náplni práce radi poskytneme na osobnom stretnutí.

 • Skúsenosti s projektovým riadením a s nástrojmi na to určenými (Jira výhodou)

 • Google Analytics

 • Skúsenosti v oblasti Big Data – návrh dátových modelov a spravovanie veľkých dát. Výhodou je skúsenosť s Apache Spark a pod.

 • Skúsenosti s Cloud platformami – Amazon AWS alebo Google Cloud

 • Skúsenosti v oblasti Data Science – od spracovania dát, trénovania a validácie modelov strojového učenia až po ich nasadenie do produkcie. Výhodou sú skúsenosti v oblasti recommender systems.

 • Znalosť Python a skúsenosti s niektorými z knižníc: pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn, dask, pytorch/tensorflow/keras

 • Znalosť programovacieho jazyka Java výhodou

Benefity:

 • možnosť sebarealizácie

 • profesionálny rozvoj

 • prácu v priateľskom tíme a prácu z domu, no s pravidelným chodením na tímové porady

 • prispievame na ročnú starostlivosť v poliklinikách ProCare

 • príspevok na MultiSport kartu

 • služobný mobil aj na súkromné účely

 • program Kolega odporúča kolegu

 • VIP zľavy na HEJ.sk a v lekárňach Dr. Max

 • zľavy z ročného predplatného našich titulov

 • relax zóny, kde sú dostupné všetky naše časopisy

 • káva, čaje a barely s vodou sú už samozrejmosť :)

 

 

Our Top Clients