Data Engineer

Company teamPosition

Našim klientom je medzinarodna konzultacna spolocnost, ktora dodava funkcne odvetvove riesenia ulahcujuce transformaciu do digitalnej ery. Od svojho vzniku v roku 2000 sa zameriava na spracovanie dat, ich analyzu a budovanie datovych skladov. Data stoja aj nadalej v centre vsetkych aktivit firmy.

Hlavne kompetencie sa postupne rozsirili o oblasti internetu veci (IoT), big data, umelej inteligencie a vyvoja mobilnych aplikacii.

Cielom spolocnosti je prostrednictvom inteligentnych datovych rieseni prispievat k rozvoju biznisu zakaznikov. Medzi nich patria popredne globalne i lokalne spolocnosti z oblasti financii a bankovnictva, poistovnictva, telekomunikacii, obchodu, automobiloveho priemyslu a z mnohych dalsich oblasti vratane statnej spravy.Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/senior

Pineapple
Location

Praha/čiastočný remote

Pineapple
Salary

od 70 000 CZK/2000 EUR

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

PRACOVNÁ NÁPLŇ:

-Návrh a implementácia end-to-end dátových riešení na mieru pre klienta vrátane dátovej kvality, návrhu dátových modelov, automatizácie procesov a ďalších aspektov.

-Úzko spolupracovať s klientom, alebo kolegom v role Data Scientist alebo reportingového špecialistu na príprave dátovej vrstvy alebo dátumu martu.

-Práca s najmodernejšími technológiami - napr. Spark, Impala, Kafka, Cassandra a ďalšie NoSql databázy, Airflow, frameworky pre machine learning a AI, najnovšie knižnice v Scale a Pythone.

-Tvoriť dátové transformácie a integrácie najmä v Sparku.

-Prototypovať aplikácie a riešenia - skúšať nové technológie a voliť to najvhodnejšie pre daný problém.

-Zavádzať všetko do praxe, analyzovať, kódovať, vyvíjať, tvoriť dokumentáciu.

-Optimalizovať výkon a škálovať aplikácie pre obrovské dátové objemy.

-Venujeme sa DevOps, takže budeš mať šancu si svoj kód aj nasadiť a starať sa oň. Agile je už dnes samozrejmosťou.

-Pokiaľ niektoré z technológií vyššie nepoznáš, nič sa nedeje. Mnohé existujú len pár rokov a určite dostaneš šancu sa ich naučiť. Máme vlastný Hadoop cluster „na hranie“, kde môžeš všetko vyskúšať.


Must have:

Apache Spark, alebo Aiflow, Ni-Fi, Flink

English - aspon technicka uroven

SQL, RDBMS


Nice to have:

Python, Scala

GIT, CI/CD

Docker, Kubertenes

Azure, AWS, GCP - zamerane na Spark a Big Data

Hodoop

DWH, BI, Data Quality

OS Linux


Benefity: 

-Prácu so špičkovými technológiami, možnosť profesijného rozvoja a získavania odborných certifikácií.

-Mobil, notebook,

-5 týždňov voľna

-odborná, jazyková a soft skills školenia.

-neformálne pracovné prostredie

Our Top Clients