Data Scientist

Company teamPosition

Našim klientom je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku. Majú najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet. Svojim klientom poskytujú širokú škálu produktov a služieb. Od tradičných bežných účtov, až po rôzne typy vkladných knižiek, termínovaných vkladov, služieb platobného styku, úverov a moderných služieb elektronického bankovníctva.


Zahraničné aktivity banky a jej klientov sú podporované členstvom spoločnosti v medzinárodnom platobnom združení S.W.I.F.T., a prostredníctvom korešpondenčných bánk smerované prakticky do celého sveta. Sú prvou bankou na Slovensku, ktorá získala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých druhov kariet spoločnosti VISA International. V súčasnosti banka vlastní aj licenciu medzinárodnej spoločnosti EUROPAY International a MASTERCARD International. Ako druhí vo svete (po Británii, postupne prechádzajú zo systému EUROPAY International na technológiu EMV pre čipové karty a terminály.


Čo Vás na tejto pozícii čaká?

 • Dizajn, vývoj a používanie machine learning modelov pre optimalizáciu kampaní a procesov, personalizáciu ponúk a komunikácie pre klienta

 • Vyhodnocovanie kampaní a procesov používajúcich ML modely. Prezentácia a interpretácia výsledkov

 • Príprava nových vstupov do ML modelov. Nasadzovanie modelov do prevádzky

 • Príprava dátových podkladov na mieru pre ostatné činnosti a procesy. Ad Hoc analýzy dát z ďalších procesov a činností

 • Príprava ML a iných dátových riešení pre biznis ciele banky, prepájanie biznis potrieb s technickými IT riešeniami, komunikácia s kolegami z rôznych oblastí (client care, biznis, IT)

 • Váš kariérny rast podporí priateľský tím, účasť na projektoch a stážovanie v najrôznejších oddeleniach našej banky aj Erste Group


Benefity:

 • úvery na bývanie pre zamestnancov

 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona

 • 13. plat vo výške 65% hrubého mesačného príjmu (garantované)

 • 5€/deň stravné lístky

 • ročné bonusy vo výške 5% z ročného príjmu (odmeny za dosiahnuté KPI)

 • kvartálne odmeny - podľa zásluh a hodnotenia priameho nadriadeného vo výške max 5% z kvartálneho príjmu

 • príspevok do 3. piliera

 • kurzy a certifikácie

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior / Senior

Pineapple
Location

Bratislava / full remote

Pineapple
Salary

od 2.000€ mesačne

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Do dátového tímu nášho klienta hľadáme človeka, ktorý:

 • rozmýšľa

 • je prirodzene zvedavý

 • vidí, čo iní prehliadnu

 • spája súvislosti, ktoré iným nedávajú význam

 • prežíva silný pocit radosti, keď sa hrabe v dátach

 • nadchne sa, keď počuje SQL, Python, Machine & deep learning


V tíme zabodujete s/so:

 • Analytickým myslením, schopnosťou biznisovej aj technickej perspektívy

 • SQL intermediate až advanced

 • Python/R intermediate

 • Schopnosťou vizualizovať dáta v nástroji vlastného výberu (excel, python/R knižnice, PowerBI, ...)

 • Znalosťou (a prax) štatistických modelov a modelov strojového učenia

 • Znalosťou štatistiky pre vyhodnocovanie úspešnosti modelov/kampaní

 • Anglický jazyk na pokročilej úrovni (schopnosť dorozumieť sa s Viedňou)

 • Zodpovedným prístupom k práci

 • Tímovosťou a schopnosťou komunikovať

Our Top Clients