DevOps Engineer

Company teamPosition

Náš klient je moderný, cloud-native a plne agilný innohub, do ktorého práve hľadáme nových kolegov. Spája najlepších vývojárov so špičkovými ľuďmi z biznis prostredia a meníme pohľad slovenských klientov na peniaze a investovanie.


Tvoja práca by bola veľmi pestrá a každý deň vďaka tomu iný. Venoval/a by si sa dizajnu, nastaveniu a údržbe CI / CD. Monitoroval/a a udržiaval/a infraštruktúry AWS. Tiež by si vykonával/a optimalizáciu infraštruktúry s dôrazom na automatizáciu bežných úloh či nasadzoval aplikácie a infraštruktúru pomocou moderných automatizovaných metód.

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

od 2500 eur/mesiac

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Must-have stack:

 

 • vývoj v programovacom jazyku PHP (aktuálne vyvíjame v PHP 7.2)
 • skúsenosť s niektorým objektovým PHP framework-om (Laravel, Symphony …)
 • skúsenosť s návrhovými vzormi a best practices softvérového vývoja
 • skúsenosť s webovými službami a tvorbou REST API rozhraní

Nice-to-have stack:

 

 • znalosť frontend frameworkov (Angular, Vue.js, jQuery)
 • skúsenosť s Elasticsearch
 • skúsenosť s October CMS
 • znalosť písania PHP unit testov
 • máš skúsenosti s DevOps na platforme Amazon Web Service,
 • vieš programovať v Teraforme,
 • máš skúsenosti s nástrojmi CD / CI (Jenkins a / alebo CodePipeline),
 • máš skúsenosti s administráciou DataBase, serverov Linux a Windows a s monitorovaním aplikácií,
 • vyznáš sa v kontajnerizácii (Kubernetes, OpenShift, ...) a v HW infraštruktúre (siete, ukladanie súborov, výpočtové jednotky, ...),
 • máš anglický jazyk minimálne na úrovni B2,
 • máš 1-3 roky skúseností v tejto oblasti,
 • bolo by super, ak by si mal/a znalosti o platforme bez servera a nástroji na vytváranie cloudov,
 • máš certifikáciu AWS.

Our Top Clients