DevOps Engineer

Company teamPosition

Náš klinet je najväčšou slovenskou mediálnou spoločnosťou.


Pracovná náplň:

 

Vývoj softwéru a práca v celom softvérovom cykle.

 

 • návrh a konfigurácia infraštrúktury
 • dohliadanie na chod aplikácii
 • incident reporting
 • komunikácia s developermi
 • testovanie navrhnutej infraštrúktury
 • konfigurácia monitoringu a reportingu
 • Nasadzovanie softvérových aplikácií
 • Navrhovanie technických riešení
 • Nasledovanie technologických trendov
 • Mentoring junior developérov
 • Reportovanie Director of Innovations
 • Komunikácia s inými oddeleniami spoločnosti
 • Dodržiavanie aktuálnych interných procesov a postupov
 • Riadne a včasné plnenie ďalších úloh a pokynov zadaných svojím nadriadeným

Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Remote/Bratislava

Pineapple
Salary

od 3000 eur/mesiac

Pineapple
Industry

Media and Publishing

Company team

Company teamRequirements

Must-have stack:

 

 • Podrobná znalosť Docker
 • Kubernetes (správa, údržba, rozvoj)
 • Linux/Unix administrácia
 • Znalosť skriptovacích jazykov výhodou
 • Základná znalosť GIT
 • Znalosť Helm výhodou
 • Znalosť ISTIO výhodou
 • Správa GitLabového servera
 • Microsoft Azure (AzureAD)
 • AWS (Správa IAM, CloudFront, CloudFormation, S3, SES, EC2, ECR, ECS)
 • DigitalOcean (Správa účtov, databáz, dropletov, firewall, spaces)
 • CloudFlare
 • Správa a konfigurácia relačných a nerelačných databáz (MySQL,
 • PostgreSQL, MongoDB, ElasticSearch)
 • ELK stack
 • Návrh, údržba a rozvoj platformovej infraštruktúry
 • Znalosť Prometheus výhodou
 • Orientácia v PaaS, SaaS a cloudových službách

Our Top Clients