DevOps Lead

Company teamPosition

Tím nášho klienta a ich “Odbor prevádzky a infraštruktúry sa stará hlavne o to, aby všetko fungovalo bezpečne a plynulo. Majú dve oddelenia – Oddelenie správy infraštruktúry a Oddelenie aplikačnej a servisnej podpory. V tíme ich je 28 v Košiciach, Bratislave a pár kolegov nájdete aj na krajských pobočkách po ostatnom Slovensku. 


DevOps história sa začala v ich organizácii písať 4 roky dozadu, dnes stoja na prahu ďalšieho strategického rozhodnutia ako posunúť DevOps a kontajnerizáciu na ďalší level. S tým je spojené revízia a určenie stratégie v oblastiach agilného vývoja, CI/CD, orchestračnej platformy, procesov DevOps. 


Čo Vás u nás čaká?

 • Aktívne študujete a stanovujete smery rozvoja procesov a technológií v oblasti DevOps.
 • Zodpovedáte za prácu a vedenie DevOps tímu.
 • Ste odborným garantom rozvoja v oblasti DevOps – procesov, technológií, znalostí ľudí v tíme.
 • Pripravujete stratégie DevOps v súlade s celkovou IT stratégiou.
 • Budete pripravovať a validovať návrhy architektúrnych zmien v spolupráci s doménovými architektmi a špecialistami.
 • Koordinujete interné a externé dodávané služby pre naplnenie stratégie DevOps.

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava/Košice

Pineapple
Salary

From 3000 eur/mesiac

Pineapple
Industry

Poisťovníctvo

Company team

Company teamRequirements

Čo by ste mali ovládať?

 • Máte minimálne 3 ročné skúsenosti s budovaním a prevádzkovaním korporátnych DevOps riešení (technologicky, procesne).
 • Máte znalosť kontajnerových technológií (Docker, Kubernetes).
 • Ovládate nástroje pre konfiguráciou a automatizáciu (Terraform, Ansible, Iaac princípy).
 • Máte skúsenosti s CI/CD v rámci DevOps.
 • Máte taktiež skúsenosti a znalosti s vývojom a prevádzkou cloud native aplikácií.
 • Ovládate bezpečnosť cloud native aplikácií a DevOps platformy.
 • Skriptovanie: Bash, Ruby, Python, Powershell.
 • Máte skúsenosti s tvorbou návrhov komplexného riešenia Devops platformy.
 • Redizajn aplikácií na prevádzku v kontajnerizovanom prostredí.
 • Spracovanie a prípravu technickej a projektovej dokumentácie navrhovaného riešenia.

Our Top Clients