Head of testing

Company teamPosition

 • vedenie  tímu IT testerov a IT test manažérov, s cieľom zabezpečovať kvalitu testovania

 • hodnotenie podriadených zamestnancov, koordinácia výberu nových zamestnancov, zabezpečenie  zaškoľovania novoprijatých zamestnancov

 • navrhovanie školení, tréningov a kurzov pre podriadených zamestnancov, ich rozvoj a  motivácia

 • kontrolovanie dochádzky podriadených zamestnancov

 • riešenie neštandardných situácií na pracovisku

 • vypracovávanie reportov o stave oddelenia, eskalácie problémových situácií

 • vypracovanie stratégie rozvoja oddelenia IT testovania, optimalizáciu procesov testovania

 • priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov

 • koordinácia testovacej fázy, kapacitné a kvalitatívne plánovanie testovaných oblastí, sledovanie termínov

 • zabezpečenie testovacej dokumentácie a výstupov pre manažment

 • zodpovednosť za koordináciu práce testovacieho tímu

 • zodpovednosť za koordináciu analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami

 • zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu

 • zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky

 • zodpovednosť za sledovanie stavu deployment-u fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach

 • reportovanie projektovému manažérovi, release manažérovi, nadriadenému a eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti

 • spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností

 • spolupráca s dodávateľmi v priebehu procesu testovania

Pineapple
Contract Type

Full Time

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

3000-3200€ /mesiac

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

·       prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra / vedúceho tímu IT testerov

·       skúsenosti s koordináciou prípravy a realizáciou testovania

·       skúsenosti s koordináciou / vedením tímov testerov

·       skúsenosti s IT projektami v integrovanom prostredí

·       praktické znalosti metodiky SW testovania

·       znalosť testovacieho procesu a testovacích metód (integračné testovanie, UAT testovanie,...)

·       znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management)

·       skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov

·       veľkou výhodou: skúsenosti s IT transformačnými projektami

·       výhodou: skúsenosti z oblasti bankovníctva

·       výhodou: certifikácie v oblasti testovania

·       schopnosť samostatne riešiť problémy

·       analytické myslenie

·       zodpovednosť

·       jazykové znalosti – angličtina

Our Top Clients