Integration developer

Company teamPosition

Náš klient patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce IT a obchodné poradenské služby na svete. Sú orientovaní na poznatky a výsledky, aby pomohli urýchliť návratnosť investícií do IT a podnikania. Cieľom nášho klienta je budovať dôveryhodné vzťahy prostredníctvom blízkosti klientov, poskytovaním odborných znalostí z odvetvia a technológií.


Náš klient vidí budúcnosť telekomunikácií v zmene, ktorá umožní nahradiť súčasné drahé BSS systémy modernými a prevádzkovo lacnejšími, ktoré budú schopné splniť dnešné požiadavky zákazníkov a operátorov. Predpokladom zmeny je zjednodušenie biznisu. Služieb, ktoré umožnia zbaviť sa dlhoročnej histórie a komplexnosti v IT systémoch.Snaží sa preto ich zákazníkom pomôcť širokou škálou služieb tých najvyšších parametrov globálneho systémového integrátora. Majú bohaté skúsenosti zo slovenských, českých aj zahraničných projektov.Náplň práce:

 • Detailný návrh integračných služieb, rozhraní a integračných procesov, tvorba funkčných a technických špecifikácií 

 • Implementácia kľúčových funkcionalít riešenia v prostredí integračnej platformy

 • Participácia na špecifikácii celkovej (E2E) architektúry riešenia (napr. identifikácia integračných služieb a procesov)

 • Participácia na definovaní E2E testovacích scenárov, prípadne podpora testovania

 • Administrácia a návrhy na vylepšenia integračnej platformy na základe Best practices a Lessons learned

 • Podieľanie sa na príprave projektovej dokumentácie

 • Aktívna participácia na úlohách v tíme vedeného podľa SCRUM metodológie

 • Podpora a údržba existujúceho riešenia

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Senior/Medior

Pineapple
Location

Remote (2x za mesiac do Bratislavy)

Pineapple
Salary

od 2500 € /mesiac

Pineapple
Industry

Telecommunications

Company team

Company teamRequirements


Requirements:

 • VŠ vzdelanie technického smeru (oblasť IT/telekomunikácie)

 • Minimálne 2 roky praxe v oblasti systémovej integrácie

 • Znalosť integračnej platformy TIBCO BW, prípadne iných integračných platforiem (napr. Oracle SOA Suite, JBoss Enterprise, WSO2)

 • Dobrá znalosť XML technológií (XSD, XSLT, XPath, ...)

 • Všeobecný prehľad o IT technológiách (napr. Oracle PL/SQL, WS-*, REST)

Our Top Clients