iOS Developer

Company teamPosition

Možnosť práca na skátený uvázok

developeri budú sedieť onsite s tímom (nutnosť min. po dobu klarifikácie business požiadaviek, testovania a podpory po nasadení). Zároveň je tu možnosť 60% remote.

alokáciu predpokladáme aspoň do konca roka

 Úlohy:

Vývoj mobilnej aplikácie

Dodržiavať vývojové štandardy

Analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru

Testovať a dokumentovať najmä svoj zdrojový kód a konfiguráciu

Inštalovať a konfigurovať vyvinuté zmeny

Implementovať riešenia tak, aby spĺňali požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnostiPineapple
Contract Type

Freelance (B2B)

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

do 400€/MD

Pineapple
Industry

Telco

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

znalosť a skúsenosť z vývoja mobilných aplikácii pre iOS

schopnosť pochopiť a preniesť biznis požiadavky do dizajnu MAPP

znalosť vývojových prostredí pre MAPP vrátane podporných nástrojov (napr. Google Firebase)

Swift (iOS), XML, JSON, HTML, Javascript

práca v grafickom editore výhodou (návrh obrazoviek, ikon, tlačidiel, dynamických objektov)

znalosť analytických a debugovacích nástrojov výhodou (Dynatrace, Google Analytics, Google Firebase)

spolupráca pri testovaní MAPP (návrh testovacích scenárov na základe zmenových požiadaviek, podpora pre tím testerov, oprava chyb)

práca v JIRA, ConfluenceOur Top Clients