iOS developer

Company teamPosition

Našim klientom je jedna z najväčších slovenských bánk a zároveň líder v inováciách a technológiách na bankovom trhu. Môžeš sa stať súčasťou agilného tímu mobilnej bankovej aplikácie v najlepšej digitálnej banke, ktorý prináša pravidelné inovácie, zlepšenia a nové funkcionality mobilnej aplikácie pre klientov. V takomto tíme nebudeš mať núdzu o komplexitu, rôznorodosť úloh, priestor na realizáciu. Spoznáš široké spektrum odborníkov v tíme, priateľskú a súčasne náročnú pracovnú atmosféru. Náplňou práce FrontEnd developera je porozumieť požiadavkám biznisu, vedieť ich analyzovať a navrhovať spôsoby ich implementácie. Realizovať vývoj agilným spôsobom v spolupráci s ostatnými vývojárskymi a biznis tímami v spoločnosti. Bežnou súčasťou práce je aj pravidelná a profesionálna komunikácia v tíme a mimo neho, získavanie spätnej väzby z biznisu, prinášanie vlastných nápadov.

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

junior/medior/senior

Pineapple
Location

BA/KE

Pineapple
Salary

from 2250 EUR/month

Pineapple
Industry

banking

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky na zamestnanca:

-Dobrá znalosť Objective C
-Pokročilá znalosť vývoja: Swift (iOS)
-Skúsenosti a schopnosť analyzovať prichádzajúce požiadavky
-Samostatnosť pri navrhovaní spôsobu implementácie požiadaviek
-Skúsenosť a znalosť JSON, GIT
-Skúsenosť s vývojom na mobilných aplikáciách (formulárové zobrazovanie)
-Plynulá angličtina
-Komunikatívnosť potvrdená cez skúsenosť s tímovou prácou (zažitý agilný prístup výhodou)
-Znalosť bankového prostredia výhodou


Benefity:

-Možnosť stáť pri zrode bankových inovácií
-Atraktívne kariérne príležitosti
-Kvalitný odborný a osobnostný rozvoj
-Možnosť rotácií v rámcí RB Group
-Práca so skúsenými lídrami
-Zvýhodnenia na firemných produktoch, úvery, zmenárenské služby
-Príspevok na zdravotnú starostlivosť
-Príspevok na DDS
-Dovolenka PLUS

Our Top Clients