iOS developer

Company teamPosition

Náš klient je už viac ako 11 rokov mobilným operátorom na Slovensku. Hlasové, internetové a dátové služby poskytuje zákazníkom od domácností cez malé a stredné firmy až po veľké korporácie. Vždy ponúka tie najmodernejšie technológie. V súčasnosti buduje sieť piatej generácie (5G), ktorú ako prvé spustilo v reálnom prostredí.


 • Vývoj mobilnej aplikácie -> na starosti bude vývoj: Tesco mobile, Radosť a iné 

 • Dodržiavať vývojové štandardy

 • Analyzovať a odstraňovať funkčné nedostatky softvéru

 • Testovať a dokumentovať najmä svoj zdrojový kód a konfiguráciu

 • Inštalovať a konfigurovať vyvinuté zmeny

 • Implementovať riešenia tak, aby spĺňali požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

medior/senior

Pineapple
Location

Bratislava (hybrid)

Pineapple
Salary

od 200€/MD (Výsledná suma závisí od skúsenosti kandidáta)

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements

 • znalosť a skúsenosť z vývoja mobilných aplikácii pre iOS

 • schopnosť pochopiť a preniesť biznis požiadavky do dizajnu MAPP

 • znalosť vývojových prostredí pre MAPP vrátane podporných nástrojov (napr. Google Firebase)

 • Swift (iOS), JAVA, XML, JSON, HTML, Javascript

 • práca v grafickom editore výhodou (návrh obrazoviek, ikon, tlačidiel, dynamických objektov)

 • znalosť analytických a debugovacích nástrojov výhodou (Dynatrace, Google Analytics, Google Firebase)

 • spolupráca pri testovaní MAPP (návrh testovacích scenárov na základe zmenových požiadaviek, podpora pre tím testerov, oprava chyb)

 • práca v JIRA, Confluence

 • Kotlin (Android) - výhodou

Our Top Clients