IT Analytik

Company teamPosition

 • analýzy a príprava funkčných špecifikácií pre jednotlivé úverové projekty
 • tvorba technickej IT dokumentácie, funkčných špecifikácií
 • návrh solution a aplikačnej architektúry, integrácií, dátového modelu, spracovanie ne-funkčných požiadaviek
 • súčinnosť pre SW vývoj, test a IT prevádzku

Pineapple
Contract Type

Full Time

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

do 3000€/mesiac

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

 • skúsenosti s integráciou rôznych komponentov IS
 • skúsenosť so špecifikáciou a analýzou požiadaviek
 • dobré komunikačné schopnosti
 • UML, BPMN - Business Process Model and Notation
 • Enterprise Architect
 • znalosť DB SQL, Oracle
 • návrh dátového modelu, mapovanie na dátový model

Our Top Clients