IT Analytik

Company teamPosition

Pre klienta z bankového prostredia hľadáme IT Analytika. 

Na čom budeš pracovať:

• Spolupráca na tvorbe zadaní v rámci projektov rozvoja existujúcich a vývoja nových IS

• Identifikácia potrieb, zber, špecifikácie a analýza požiadaviek vnútorných (business) zákazníkov

na zmenu a vývoj IS

• Organizácia a vedenie riešiteľských stretnutí so zástupcami zadávateľa a s ostatnými členmi

riešiteľského tímu

• Tvorba funkčných, systémových a procesných analýz IS (analýzy a špecifikácie dopadov požiadaviek, návrhy realizácie požiadaviek na úrovni aplikačného programového vybavenia)

• Tvorba a aktualizácia analytickej dokumentácie

• Podpora vývojového tímu pri implementácii navrhovaného riešenia (prezentácia návrhu riešenie, zaistenie prerokovania dodatočných zmien so zástupcami zadávateľa)

• Príprava a realizácia FAT testov vo vývojovom prostredí

• Podpora pri príprave a následnej exekúcii SIT a UAT testov v testovacom prostredí


Pineapple
Contract Type

Freelance (B2B)

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Praha

Pineapple
Salary

do 6500CZK /MD

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

• SŠ alebo VŠ vzdelanie

• Skúsenosti v oblasti detailnej IT analýzy a návrhu IS.

• Skúsenosti v oblasti bankových systémov výhodou, najmä oblasti retailových schvaľovacích aplikácií a kartových systémov.

• Analytické schopnosti, systematický prístup, samostatnosť, starostlivosť, spoľahlivosť,

flexibilita.

• Veľmi dobré komunikačné a prezentačné schopnosti, proaktívny prístup, orientácia na výsledok.

• Znalosť UML a CASE nástrojov (Enterprise Architect výhodou).

• Znalosť princípov relačných databáz (schopnosť písať jednoduché selecty výhodou).

• Znalosť testovacieho nástroja HPQC výhodou.

• Znalosť životného cyklu projektu vývoja SW.

• Prehľad v oblasti metodík vývoja SW (skúsenosti agilnými metodikami výhodou).

• Znalosť anglického jazyka výhodou.

Our Top Clients