IT analytik

Company teamPosition

Baví ťa práca s aplikáciami? Máš analytické schopnosti? Zaujímaš sa o digitálne bankovníctvo? Hľadáme posilu na pozíciu IT analytika so zameraním na digitálne bankovníctvo.

Ako nový IT analytik budeš mať dôležitú úlohu pri príprave nových a vylepšovaní existujúcich IT riešení pre naše digitálne bankovníctvo.

To znamená, že okrem iného budeš:

- pripravovať analýzy, funkčné a dopadové špecifikácie pre digitálne bankovníctvo;

- tvoriť technickú IT dokumentáciu a technické špecifikácie;

- navrhovať riešenia a aplikačnú architektúru, integrácie, entity / dátový model, spracovanie ne-funkčných požiadaviek;

- poskytovať súčinnosť v rámci SW vývoja, tvorby testovacích scenárov a testovania;

- analyzovať prevádzkové incidenty a problémy, simulácie problémov;

- participovať na príprave odhadov prácnosti a revízii podkladov od dodávateľov;

- podieľať sa na analýze a vyhodnotení nových trendov v technológiách a bankovníctve.
Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

2400€

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky:

- 2 roky praxe v oblasti IT analýzy, návrhu a modelovania; manažmentu biznis požiadaviek;

- skúsenosti s integráciou rôznych komponentov IS;

- návrh dátového modelu, mapovanie na dátový model.

- dobré komunikačné schopnosti, riadenie vzťahov s biznisom, IT kolegami, dodávateľmi;

- znalosť UML, BPMN - Business Process Model Notation;


Výhodou je:

- Práca v Sparx Enterprise Architect výhodou;

- znalosť DB SQL, Oracle, SOA/REST WS výhodou;

- skúsenosť so špecifikáciou a analýzou požiadaviek v bankovníctve


Benefity:

- Rodina napr. podpora otcov - 5 dní pracovného voľna pri narodení dieťaťa;

- Work-life balance napr. sabbatical;

- Pracovné a sociálne benefity napr. týždenný pracovný čas 38,75 h;

- Kultúra a vzdelávanie napr. konferencie a školenia;

- Zdravie a šport napr. celoročný program na podporu fyzického a mentálneho zdravia;

- Výhodné zľavy.


Our Top Clients