IT Analytik

Company teamPosition

Náš klient je významný dodávateľ informačných technológií a systémový integrátor ponúka širokú paletu služieb od konzultácií cez dodávky informačných systémov až po úplné prevzatie siete do zverenej správy. Dodávkovo pokrýva oblasti aplikačného softvéru, bezpečnosti a infraštruktúry, a to hlavne v odvetviach verejnej správy, zdravotníctva, obrany, dopravy, financií, výroby, logistiky a telekomunikácií. 


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: • mapovanie a analýza existujúceho podnikateľského a procesného prostredia zákazníka,

 • analýza biznis požiadaviek na informačný systém,

 • analýza funkčných, nefunkčných požiadaviek na informačný systém/softvérový systém,

 • špecifikácia požiadaviek na informačnú podporu procesov zákazníka

 • spolupráca pri návrhu a prerokovaní koncepcie riešenia informačných systémov a analýza ich efektov a dopadov na zákazníka.

 • záznam činností/procesov zákazníka formálnym spôsobom,

 • tvorba analytických modelov systému,

 • tvorba diagramov v jazyku UML v prostredí určeného CASE nástroja.

 • spolupráca na tvorbe špecifikácii cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu.

 • štúdium a analýza dokumentácie, legislatívnych a technických podmienok a možností zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných procesov zákazníka.

 • príprava  podkladov pre architektov a vývojárov riešenia, spolupráca s programátormi s cieľom spresnenia špecifikácie a dodania všetkých podkladov k realizácii

 • komunikácia a spolupráca s architektom, projektantom riešenia pri návrhu IKT systémov

 • participácia na realizácii zmien,

 • spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.

 • poskytovanie poradenstva v oblasti svojej špecializácie (získanej praktickou skúsenosťou, resp. štúdiom)

 • spolupráca na definícii potrebných rozhraní medzi systémami

 • zodpovednosť za návrhovú (design) časť IKT – analytik pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad)

 • spolupráca na tvorbe testovacích scenárov, realizácia testovania a overovania zhody zadania s realizovaným riešením

 • dohľad nad realizáciou požiadaviek v cieľovom riešení, spolupráca pri ich preberaní (akceptácii) používateľom

 • definovanie metrík, metodík a konvencií pri realizácii analytických výstupov projektu a kontrola ich dodržiavania

 • riadenie a koordinácia analytického tímu projektu, za účelom dodržania obsahovej kvality požadovaných analytických výstupov a dodržania stanovených termínov


Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Trenčín/ Žilina + HO

Pineapple
Salary

Od 1500 €/mesiac

Pineapple
Industry

Information Technology

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky na zamestnanca:


 • Vodičský preukaz – B

 • Počet rokov praxe – 5


Osobnostné predpoklady a zručnosti:


 • praktické skúsenosti na obdobnej pozícii min. 3 roky

 • logické a analytické myslenie

 • znalosť UML modelovania, Use case, Test case

 • znalosť SQL

 • dôslednosť, precíznosť

 • orientácia na zákazníka

 • kreativita, tvorivý prístup

 • komunikatívnosť

 • schopnosť pracovať v tíme


Zamestnanecké výhody, benefity:


 • používanie najnovších technológií a frameworkov

 • prácu na zaujímavých projektoch v mladom a dynamickom kolektíve

 • príjemnú firemnú kultúru

 • dostatočný priestor na sebarealizáciu aj napriek práci v tíme

 • motivujúcu odmenu po úspešnom zvládnutí projektu

 • flexibilnú pracovnú dobu, SICK DAYS, možnosť využiť home office podľa dohody a fázy projektu

 • podporu v ďalšom vzdelávaní pri zvyšovaní kvalifikácie  a osobnostnom raste (školenia, interné workshopy)

 • zaujímavé firemné benefity –  príspevok na DDS, odmena pri životnom jubileu, odmena v závislosti od odpracovaných rokov, permanentka na masáž, plávanie

 • “referral bonus“ za odporučenie nových kolegov

 • v rámci pracovnej doby 2x do týždňa kurzy anglického jazyka

 • sociálne, kultúrne  a športové aktivity hradené spoločnosťou

 • káva, čaj, voda, čerstvé ovocie


Our Top Clients