IT Analytik / Projektový manažér

Company teamPosition

Klient sa zaoberá vývojom custom riešení na mieru a sourcingom širokého spektra technológií. Za viac ako 10 rokov pôsobenia sa podieľal na stovkách riešení v segmente e-commerce, e-learning, vývoja softwaru, vývoja mobilných a webových aplikácií a v segmente e-Governmentu.


Náplň práce:

Pre-sales fáza:

 • aktívna účasť na prípravnej fáze projektu v spolupráci s obchodným oddelením

 • analýza, návrh a tvorba špecifikácie na základe požiadaviek zákazníka

 • príprava odhadu časového, finančného a realizačného plánu projektu

 • plánovanie projektu po finančnej, organizačnej i koncepčnej stránke

 • stavba pracovného tímu

Analytická fáza:

 • tvorba detailnej analytickej dokumentácie (use cases, procesy, funkčné a nefunkčné požiadavky)

 • spolupodieľanie sa na technickom návrhu riešenia spolu s techleadom / architektom

Fáza realizácie projektu:

 • riadenie a koordinácia projektového teamu

 • plánovanie kapacít na projekte a priebežné sledovanie stavu plnenia úloh

 • komunikácia so zákazníkom v analytických a technických záležitostiach projektu

 • podpora interného teamu a dohľad v priebehu realizácie (vývoj, testovanie, nasadenie)

Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Banská Bystrica alebo full-remote (+ kontakt s klientom a cestovanie za nimi)

Pineapple
Salary

od 3000€

Pineapple
Industry

banking, finance, e-commerce, e-government

Company team

Company teamRequirements

Must-have stack:

- Analytické:

 • analytické, koncepčné a kreatívne myslenie

 • znalosť techník a agilných metodík vývoja IT projektov

 • rozhľad v oblasti webových aplikácií a webových portálov

 • znalosť UML, ideálne so znalosťou Enterprise architect

- Manažérske:

 • komunikačné schopnosti, schopnosť argumentovať a presviedčať, prezentovať

 • schopnosť viesť a motivovať ľudí

 • schopnosť proaktívne navrhovať a vylepšovať riešenia pre zákazníka 

 • snaha porozumieť podstate zákazníckeho biznisu a tak navrhovať riešenie

 • orientácia na klienta, podpora klienta v biznise využitím našich riešení

 • chuť neustále sa učiť nové technológie, doštudovať si rôzne integračné rozhrania

 • aktívny prístup k práci, chuť pracovať a byť pre veci zapálený

- Nice-to-have stack:

 • Výhoda :znalosť SQL a databázových systémov

 • znalosť programovacích jazykov (programujeme v PHP a Java)

 • znalosť návrhových vzorov a ich praktické využitie


Jazykové znalosti:

 • slovenčina 

 • angličtina (nice to have)


Bonusy:

 • práca na veľkých a zaujímavých projektoch

 • možnosť práce s najmodernejšími technológiami na produkčných projektoch (Java/SpringBoot,  Angular, Laravel, Elasticsearch, Kafka, Apache Spark,…)

 • agilný team a zabehnuté CI/CD (GitLab, Jira, Confluence, Artifactory, …)

 • medzinárodne a technologicky veľmi zaujímavé projekty, nie pásová výroba

 • mladý, dynamický a priateľský kolektív

 • narodeninové voľno

 • flexibilný čas a homeoffice

 • finančný bonus v programe „odporuč svojho známeho“

 • pravidelné tímové akcie

 • osobnostný a profesionálny rast

Our Top Clients