IT Architekt

Company teamPosition

Náš klient už 25 rokov pracuje na transparentnom a kvalitnom zdravotníctve. Do tímu hľadáme IT softvérového architekta, ktorý bude priamo zodpovedný za vylepšovanie aktuálnych a realizáciu nových riešení. 


Čo ťa v práci čaká?

Budeš:

 • Sa podieľať na definovaní cieľovej architektúry a riadení zmien v rozvoji IS na základe stratégie rozvoja IT vo firme.
 • Pomáhať transformovať biznis problémy do efektívnych IT riešení.
 • Konzultovať požiadavky s biznis architektmi, biznis analytikmi, produktovými a projektovými manažérmi.
 • Poskytovať odborné vstupy, hodnotiť súlad navrhovaných riešení s IT a biznis architektúrou a pomáhať s ich realizáciou.
 • Identifikovať dopady návrhov riešení na firemné procesy, útvary a projekty.
 • Zodpovedať za voľbu vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry.
 • Validovať návrhy riešení z pohľadu technického stavu a obmedzení dotknutých IS.
 • Navrhovať riešenia na zlepšenie efektivity nákladov na prevádzku IS a výkonnosti aplikácií.
 • Navrhovať architektúry nových a upravovať architektúry existujúcich riešení podľa definovaných cieľov a požiadaviek, od high-level až po potrebnú úroveň detailu.
 • Tvoriť a podieľať sa na tvorbe dokumentácií - štúdie realizovateľnosti, technické a integračné dokumentácie, návrhy HLD a LLD.

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava/Košice

Pineapple
Salary

2900 eur/mesiac

Pineapple
Industry

Health

Company team

Company teamRequirements

Čo od teba očakávame?

 • Proaktívne a konštruktívne riešenie úloh.
 • Schopnosť technicky leadovať ľudí pri riešení problémov.
 • Prevzatie zodpovednosti za vyriešenie požiadaviek.
 • Dôslednosť pri práci a overovanie detailov navrhovaných riešení.
 • Profesionálne vystupovanie pri komunikácii.
 • Skúsenosti waterfall aj s agilným vývojom SW (Scrum).
 • Praktickú znalosť Enterprise Architect (dátové modely, diagramy..).
 • Modelovanie procesov (UML, BPMN).

Our Top Clients