IT Architekt

Company teamPosition

Náš klient pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1992. Počas uplynulých rokov sa spoločnosť vypracovala na pozíciu jedného z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT. 


Náplň práce

Enterprise Architecture
- Dohľad nad remnou a IT architektúrou v súlade s jedným z architektonických rámcov (napríklad Zachman, TOGAF, DoDAF, MODAF, FEAF)
- Zabezpečenie súladu medzi remnou víziou, biznis stratégiou a IT stratégiou
- Strategická zodpovednosť za IT architektúru, integráciu a IT infraštruktúru
- Denovanie súčasnej remnej architektúry, cieľovej architektúry a cesty k cieľovej architektúry - technický dohľad pri realizácií zmien
- Hľadanie rovnováhy medzi požiadavkami na štandardizáciu, špecializáciu, inováciu; 

manažment ceny 

Solution Architecture
- Vypracovanie kompletnej sady architektonických artefaktov: 

Požiadavky na IT systém a ich pokrytie
Biznis architektúra
Aplikačná architektúra
Technologická (systémová a fyzická/hardvérová architektúra) 

- Architektonický dohľad pri implementácií, testovaní, nasadení a prevádzkovaní informačných systémov 

Iné
- Príprava politík, štandardov a procedúr riadiacich výber, vývoj, implementáciu a používanie informačných technológií
- Budovanie znalostnej bázy a zručnosti IT tímov vo vybraných expertných oblastiach 


Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava/Remote

Pineapple
Salary

3000 eur/mesiac

Pineapple
Industry

Public sector

Company team

Company teamRequirements

Znalosti:

UML - Unied Modeling Language - Základy 

ArchiMate - Základy 


Ostatné znalosti a skúsenosti, ktoré sú výhodou:

MS Windows, Linux (Unix)
Vývoj aplikácií pod Java alebo .NET
Containers, Container management 

Web aplikácie, natívne aplikácie Mobilné aplikácie 


Our Top Clients