IT Architekt

Company teamPosition

Náš klient pôsobí na trhu informačných technológií od roku 1992. Počas uplynulých rokov sa spoločnosť vypracovala na pozíciu jedného z najvýznamnejších dodávateľov a integrátorov IT. 
Náplň práce


Enterprise Architecture

- Dohľad nad remnou a IT architektúrou v súlade s jedným z architektonických rámcov (napríklad Zachman, TOGAF, DoDAF, MODAF, FEAF)

- Zabezpečenie súladu medzi remnou víziou, biznis stratégiou a IT stratégiou

- Strategická zodpovednosť za IT architektúru, integráciu a IT infraštruktúru

- Denovanie súčasnej remnej architektúry, cieľovej architektúry a cesty k cieľovej architektúry - technický dohľad pri realizácií zmien

- Hľadanie rovnováhy medzi požiadavkami na štandardizáciu, špecializáciu, inováciu; manažment ceny 


Solution Architecture

- Vypracovanie kompletnej sady architektonických artefaktov: 


Požiadavky na IT systém a ich pokrytie:

  • Biznis architektúra

  • Aplikačná architektúra

  • Technologická (systémová a fyzická/hardvérová architektúra) 


- Architektonický dohľad pri implementácií, testovaní, nasadení a prevádzkovaní informačných systémov 


Iné

- Príprava politík, štandardov a procedúr riadiacich výber, vývoj, implementáciu a používanie informačných technológií

- Budovanie znalostnej bázy a zručnosti IT tímov vo vybraných expertných oblastiach 


Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava/Remote

Pineapple
Salary

3000 eur/mesiac

Pineapple
Industry

Public sector

Company team

Company teamRequirements

Znalosti:


  • UML - Unied Modeling Language - Základy 

  • ArchiMate - Základy 
Ostatné znalosti a skúsenosti, ktoré sú výhodou:


  • MS Windows, Linux (Unix)

  • Vývoj aplikácií pod Java alebo .NET

  • Containers, Container management

  • Web aplikácie, natívne aplikácie Mobilné aplikácie 

Our Top Clients