IT Project Manager

Company teamPosition

Hľadá sa IT Projektový Manažér ktorý bude mať na starosti projektové riadenie pre pridelený projekt vo všetkých fázach životného cyklu.

Náplň práce:

 • manažovanie projektu od fázy obchodnej príležitosti – vo fáze presales až po dodanie projektu a následná podpora zákazníka

 • plánovanie projektov v spolupráci s odbornými garantmi (team leaders)

 • alokácia zdrojov potrebných na realizáciu plánovaných projektov

 • vypracovanie projektového plánu realizácie projektu

 • priebežná kontrola, dohľad a aktualizácia projektových plánov

 • dohľad nad dodržiavaním rozpočtu, stanovených cieľov a rámca projektu

 • monitorovanie progresu a reportovanie stavu projektu zákazníkovi a vedeniu spoločnosti

 • monitoring a riadenie rizík

 • riadenie zmenových konaní a implementácie zmien v rámci projektu

 • riadenie vzťahov s externými dodávateľmi a subdodávateľmi

 • riadenie externých dodávateľov a subdodávateľov

 • kontrola kvality a odovzdanie projektu zákazníkovi

 • vypracovávanie a priebežná aktualizácia projektovej dokumentácie

 • pripomienkovanie vytváraných zmlúv a neustála práca so zmluvou k projektu

 • prosíme, aby nás kontaktovali iba uchádzači, ktorí majú predchádzajúce skúsenosti s riadením projektu dodávaného pre štátnu správu

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Remote/Bratislava

Pineapple
Salary

od 2 000€/Mesiac

Pineapple
Industry

IT - Cloud

Company team

Company teamRequirements

Requirements:

 

 • skúsenosti s riadením a odovzdaním projektov (vývoj SW) v oblasti štátnej sféry (MUST HAVE)

 • technologicky prehlaď a základne vedomosti v oblasti IT infraštruktúry

 • znalosť metodik projektového riadenia a nástrojov operatívneho managementu (JIRA)Benefits:

 • Projektové odmeňovanie

 • Flexibilný pracovný čas, možnosť home-office

 • Športovanie s kartou MULTISPORT

 • Výborný kolektív, pohodová atmosféra na pracovisku

 • Neobmedzený prísun kávy, čaju a vody v našej kuchynke

 • Masáže priamo v priestoroch spoločnosti

 • Flexibilný pracovný čas, v prípade potreby home-office

 • Kurz angličtiny na týždennej báze

 • Vzdelávací program zameraný na odborné certifikácie a kurzy

 • Príspevok na stravu nad rámec zákona

 • Interné akcie pre zamestnancov spoločnosti (team-buildingy, vianočné večierky, opekačky a iné)

 • Sick Days

 • Lifework balance - IWAY extra voľno (narodenie dieťaťa, sťahovanie, promócie a iné)

Our Top Clients