IT project manager

Company teamPosition

Hľadá sa IT Projektový Manažér pre klienta, ktorý je známy na Slovensku ale aj vo svete. Vďaka jeho európskej sieti s viac ako 900 pobočkami svojim zákazníkom poskytuje komfortnú a spoľahlivú prepravu tovaru.


Náplň práce:

 • manažovanie projektu od začiatku až po odovzdanie

 • plánovanie projektov v spolupráci s odbornými garantmi (team leaders)

 • alokácia zdrojov potrebných na realizáciu plánovaných projektov

 • vypracovanie projektového plánu realizácie projektu

 • priebežná kontrola, dohľad a aktualizácia projektových plánov

 • dohľad nad dodržiavaním rozpočtu, stanovených cieľov a rámca projektu

 • monitorovanie progresu a reportovanie stavu projektu zákazníkovi a vedeniu spoločnosti

 • monitoring a riadenie rizík

 • riadenie zmenových konaní a implementácie zmien v rámci projektu

 • riadenie vzťahov s externými dodávateľmi a subdodávateľmi

 • riadenie externých dodávateľov a subdodávateľov

 • kontrola kvality a odovzdanie projektu zákazníkovi

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

od 300 MD

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements

 • skúsenosti s riadením a odovzdaním projektov (vývoj SW)

 • technologicky prehlaď a základne vedomosti v oblasti IT infraštruktúry

 • znalosť metodik projektového riadenia a nástrojov operatívneho managementu (PRINCE2)

 • znalosť anglického jazyka (B2)

Our Top Clients