IT Software Architekt

Company teamPosition


Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa na Slovensku snažiaca sa o digitálne zdravotníctvo a poisťovníctvo ponúka otvorenú pracovnú pozíciu pre skúseného IT SW Architekta.


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:


Nový svet, o ktorý sa náš klient snaží už 25 rokov, je transparentné a kvalitné zdravotníctvo. Do tímu hľadajú IT softvérového architekta, ktorý bude priamo zodpovedný za vylepšovanie aktuálnych a realizáciu nových riešení.


Čo ťa v práci čaká?:


Budeš:


 • Sa podieľať na definovaní cieľovej architektúry a riadení zmien v rozvoji IS na základe stratégie rozvoja IT vo firme.

 • Pomáhať transformovať biznis problémy do efektívnych IT riešení.

 • Konzultovať požiadavky s biznis architektmi, biznis analytikmi, produktovými a projektovými manažérmi.

 • Poskytovať odborné vstupy, hodnotiť súlad navrhovaných riešení s IT a biznis architektúrou a pomáhať s ich realizáciou.

 • Identifikovať dopady návrhov riešení na firemné procesy, útvary a projekty.

 • Zodpovedať za voľbu vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry.

 • Validovať návrhy riešení z pohľadu technického stavu a obmedzení dotknutých IS.

 • Navrhovať riešenia na zlepšenie efektivity nákladov na prevádzku IS a výkonnosti aplikácií.

 • Navrhovať architektúry nových a upravovať architektúry existujúcich riešení podľa definovaných cieľov a požiadaviek, od high-level až po potrebnú úroveň detailu.

 • Tvoriť a podieľať sa na tvorbe dokumentácií - štúdie realizovateľnosti, technické a integračné dokumentácie, návrhy HLD a LLD.


Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Junior/Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava/Košice

Pineapple
Salary

Od 2900 €/mesiac

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements

Requirements:


 • Proaktívne a konštruktívne riešenie úloh.

 • Schopnosť technicky leadovať ľudí pri riešení problémov.

 • Prevzatie zodpovednosti za vyriešenie požiadaviek.

 • Dôslednosť pri práci a overovanie detailov navrhovaných riešení.

 • Profesionálne vystupovanie pri komunikácii.

 • Skúsenosti s waterfall aj s agilným vývojom SW (Scrum).

 • Praktickú znalosť Enterprise Architect (dátové modely, diagramy..).

 • Modelovanie procesov (UML, BPMN).Prečo je to dobré rozhodnutie?:


 • U nás nájdeš priestor rozvíjať svoju technickú a osobnostnú stránku.

 • S vývojom nových technológií sa vyvíjame aj my.

 • Kladieme dôraz na silný tím a spokojnosť zákazníkov.

 • U nás máš možnosť 50 % fondu mesiaca pracovať na home office.


Our Top Clients