IT Tester

Company teamPositionHľadáme šikovného kolegu pre klienta z oblasti poisťovníctva, do tímu testovania aplikácií, ktorého náplň práce bude:

 • Tvoriť testovacie scenáre podľa biznis požiadaviek a scenárov použitia.

 • Automatizovať testy a implementovať techniky zaručenia kvality produktu.

 • Riešiť problémy z prevádzky.

 • Komunikovať s biznis vlastníkmi a používateľmi.

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Košice

Pineapple
Salary

Od 1 700€/Mesačne

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements

 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

 • Pokročilá/expertná znalosť v tvorbe a exekúcii testovacích scenárov (qTest alebo podobný nástroj); manuálne testovanie webových aplikácií

 • Pokročilá znalosť fungovania SOAP/REST služieb a ich testovanie (cez nástroje SoapUI a Postman)

 • Pokročilá znalosť tvorby SQL dotazov nad relačnými databázami (výbery dát, modifikácia dát v tabuľkách)

 • Pokročilá znalosť automatizácie testovania (odchytávanie objektov a tvorba testovacích prípadov v Katalon; vytváranie test cases v Selenium)

 • Skúsenosti so záťažovým (performance) testovaním (cez jMeter)

 • Skúsenosti s automatizáciou vykonávania testov (cez Jenkins)

 • Znalosti HTML, CSS, Javascript, Groovy

 • Schopnosť samostatne riešiť problémy

 • Tímovosť

Our Top Clients