Lead IT Analytik

Company teamPosition

Hľadáme šikovného IT analytika na pozíciu Leada na projekt so zameraním na digitálne bankovníctvo.

Ako náš nový Lead IT analytik budeš mať dôležitú úlohu pri príprave nových a vylepšovaní existujúcich IT riešení pre naše digitálne bankovníctvo.

 

To znamená, že budeš:

-          Poskytovať konzultačnú podporu pri návrhu komplexných biznis požiadaviek biznis oddelenia banky;

-          Analyzovať a pripravovať funkčné a dopadové špecifikácie pre digitálne bankovníctvo;

-          Koordinovať prácu ostatných analytikov v tíme;

-          Tvoriť technickú IT dokumentáciu a technické špecifikácie;

-          Navrhovať riešenia / aplikačnú architektúru, integrácie, entity / dátový model, spracovanie ne-funkčných požiadaviek;

-          Poskytovať súčinnosť v rámci SW vývoja, tvorby testovacích scenárov a testovania;

-          Analyzovať prevádzkové incidenty a problémy, simulácie problémov;

-          Zodpovedať za prípravu hrubých odhadov prácnosti, revíziu podkladov od dodávateľov;

-          Analyzovať a vyhodnocovať nové trendy v technológiách a bankovníctve;

-          Zabezpečovať kontroly kvality analytických výstupov a prác, dodržiavanie internej metodiky.


Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

From 2500€

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky:

-          min. 3 roky praxe v oblasti IT analýzy, návrhu a modelovania; manažmentu biznis požiadaviek;

-          Skúsenosti s integráciou rôznych komponentov IS;

-          Skúsenosť so špecifikáciou a analýzou požiadaviek v bankovníctve podmienkou;

-          Dobré komunikačné schopnosti, riadenie vzťahov s biznisom, IT kolegami, dodávateľmi;

-          Skúsenosti s vedením tímu, rozdeľovaním úloh na analytikov;

-          Znalosť UML, BPMN - Business Process Model Notation;

-          Skúsenosť s prácou v Sparx Enterprise Architect;

-          Znalosť DB SQL, Oracle, SOA/REST WS;

-          Znalosť niektorého z programovacích jazykov výhodou;

-          Znalosť návrhu dátového modelu a mapovania na dátový model;

-          Anglický jazyk na technickej úrovni.Benefity:

-        Rodina napr. podpora otcov - 5 dní pracovného voľna pri narodení dieťaťa;

-          Work-life balance napr. sabbatical;

-          Pracovné a sociálne benefity napr. týždenný pracovný čas 38,75 h;

-          Kultúra a vzdelávanie napr. konferencie a školenia;

-          Zdravie a šport napr. celoročný program na podporu fyzického a mentálneho zdravia;

 Our Top Clients