Manuálny Tester

Company teamPosition

 • zodpovednosť za testovanie softvérového riešenia

 • spolupráca s projektovým manažérom, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami

 • spolupráca s test manažérom a testermi

 • dodržiavať pracovné postupy a podmienky dohodnuté v stratégii testovania pre úverový program

 • návrh testovacích prípadov, scenárov

 • zadefinovanie podmienok a parametrov pre testovanie

 • výkon funkčných akceptačných testov u dodávateľa softvérového riešenia (testy, ktoré overujú funkčnosť softvéru voči funkčným špecifikáciám požadovaných Zákazníkom - FAT), systémových integračných testov (testy, ktoré overujú funkcionality, ktoré sú zabezpečované prepojením a spoluprácou viacerých komponent konkrétneho softvéru – SIT

 • výkon regresného testu (overenie základných funkcionalít počítačového programu, ktoré neboli menené pri nasadení novej verzie. Testy určené na odkrytie regresných chýb, ktoré v predchádzajúcich testoch chyby nevykazovali) pred spustením produkčnej prevádzky (PROD)

 • vyhľadávanie testovacích dát a kontrola dát v databázach

 • výkon testov frontendových a backendových softvérových systémov (počítačových programov) a ich integrácií

 • identifikovanie, analyzovanie, evidovanie zistených chýb

 • vykonávanie opätovného testovania zistených chýb a nedostatkov

 • poskytovať súčinnosť pri riadení a výkone záťažových, bezpečnostných a užívateľských akceptačných testov - UAT

 • zabezpečiť kvalitu IT testovania, tzn. výkon všetkých test prípadov uvedených v test pláne, poukázanie na chyby, tak aby neboli zanesené kritické/závažné chyby do UAT a do PROD prostredia

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

Junior/Medior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

do 140€ /MD

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

 • skúsenosť s testovaním úverov

 • ovládať základy SQL, JIRA, SOAP UI

 • dôslednosť a trpezlivosť

 • ochota učiť sa nové postupy a technológie

 • orientácia na detaily schopnosť identifikovať a analyzovať problém

 • samostatnosť, zodpovednosť

 • logické myslenie

Our Top Clients