Manuálny Tester

Company teamPosition

• zodpovednosť za testovanie softvérového riešenia.
• spolupráca s projektovým manažérom , vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami,
• spolupráca s test manažérom a testermi,
• dodržiavať pracovné postupy a podmienky dohodnuté v stratégii testovania pre úverový program,
• návrh testovacích prípadov, scenárov, zadefinovanie podmienok a parametrov pre testovanie
• výkon funkčných akceptačných testov u dodávateľa softvérového riešenia (testy, ktoré overujú funkčnosť softvéru voči funkčným špecifikáciám požadovaných Zákazníkom - FAT), systémových integračných testov (testy, ktoré overujú funkcionality, ktoré sú zabezpečované prepojením a spoluprácou viacerých komponent konkrétneho softvéru – SIT,
• výkon regresného testu (overenie základných funkcionalít počítačového programu, ktoré neboli menené pri nasadení novej verzie. Testy určené na odkrytie regresných chýb, ktoré v predchádzajúcich testoch chyby nevykazovali) pred spustením produkčnej prevádzky (PROD),
• vyhľadávanie testovacích dát a kontrola dát v databázach,
• výkon testov frontendových a backendových softvérových systémov (počítačových programov) a ich integrácií,
• identifikovanie, analyzovanie, evidovanie zistených chýb,
• vykonávanie opätovného testovania zistených chýb a nedostatkov,
• poskytovať súčinnosť pri riadení a výkone záťažových, bezpečnostných a užívateľských akceptačných testov - UAT,
• zabezpečiť kvalitu IT testovania, tzn. výkon všetkých test prípadov uvedených v test pláne, poukázanie na chyby, tak aby neboli zanesené kritické/závažné chyby do UAT a do PROD prostredia,

Pineapple
Contract Type

Freelance (B2B)

Pineapple
Level

Junior/Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

from 1000€

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

• ovládať základy SQL, JIRA, SOAP UI
• dôslednosť a trpezlivosť
• ochota učiť sa nové postupy a technológie
• orientácia na detaily, schopnosť 
• identifikovať a analyzovať problém
• samostatnosť, zodpovednosť
• logické myslenie

Our Top Clients