Metodik pre dokumentovanie aplikačnej architektúry

Company teamPosition

Máš skúsenosťami s tvorením metodiky a chceš sa podieľať sa na zaujímavých projektoch v rámci našej banky?
Do nášho tímu IT hľadáme šikovného kandidáta/kandidátku na pozíciu Metodik pre dokumentovanie aplikačnej architektúry.
Tvojou náplňou práce bude:
• tvorba metodiky dokumentácie IS, aktualizovanie a rozširovanie metodických postupov
• Participácia na dokumentovaní IS, poskytovanie konzultácií a review parciálnych modelov
• Podpora aktivít mapovania AS-IS stavu aplikačnej architektúry
• Metodická podpora pri analýze kritických IS
• Metodická podpora pri reverznom inžinieringu zdrojových kódov IS

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

2000 eur

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

• objektovo orientované programovanie napr. Java, C#
• relačné databázy napr. Oracle, Db2, MSSQL
• návrh systémov v zmysle servisne orientovanej architektúry (SOA)
• modelovanie business a aplikačných procesov
• Aktívna znalosť modelovacích jazykov UML a BPMN
• Aktívna znalosť nástroja Sparx Systems Enterprise Architect

Our Top Clients