.NET Developer

Company teamPosition


Do portfólia nášho klienta patrí najširšia škála printových a online titulov. Pod značkou nášho klienta vychádzajú lifestylové, spoločenské, odborné, ekonomické, a hobby tituly. Prakticky každý dospelý obyvateľ Slovenska číta aspoň jeden z ich titulov, či už ide o najčítanejší týždenník Plus 7 dní, denník Plus JEDEN DEŇ, ekonomický týždenník TREND, či lifestylové tituly EMMA, EVA, Život, Báječná žena, Dobré jedlo, Zdravie, hobby tituly Záhradkár, AutoBild, Poľovníctvo & Rybárstvo. Zároveň viac ako 2,5 milióna obyvateľstva navštevuje ich webové stránky a číta ich online tituly ako pluska.sk, Sport.24, etrend.sk, Žena.sk, alebo využíva free online služby centrum.sk, atlas.sk a pobox.sk. a ďalšie.Popis pozície a zodpovednosti:


Vývoj softwéru a práca v celom softvérovom cycle.


 • Vytváranie softvérových aplikácií

 • Programovanie a prototypovanie softvérových aplikácií

 • Podpora, rozvoj a vývoj softvérových aplikácií

 • Oprava chýb v softvérových aplikáciách

 • Návrh aplikačnej architektúry

 • Testovanie softvéru

 • Písanie technickej dokumentácie

 • Nasadzovanie softvérových aplikácií

 • Navrhovanie technických riešení

 • Nasledovanie technologických trendov

 • Mentoring junior developérov

 • Reportovanie Director of Innovations

 • Komunikácia s inými oddeleniami spoločnosti

 • Dodržiavanie aktuálnych interných procesov a postupov

 • Riadne a včasné plnenie ďalších úloh a pokynov zadaných svojím nadriadenýmTyp prace: na zivnost


Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava/HO

Pineapple
Salary

Od 2500 €/mesiac

Pineapple
Industry

Media

Company team

Company teamRequirements

Požiadavky:


 • .NET 5, C# 9.0

 • Entity Framework, LINQ

 • Znalosť práce s relačnými databázami (MySQL, PostgreSQL)

 • Znalosť práce s dokumentovými databázami (ElasticSearch, MongoDB)

 • Znalosť MVC architektúry

 • Znalosť API štandardov (REST, gRPC)

 • Znalosť práce s Docker (CI/CD výhodou)

 • Práca s GIT

 • Unit testing (nUnit, xUnit)

 • Skúsenosti s asynchrónnym programovaním

 • Znalosť návrhových vzorov

 • Znalosť práce v cloudovom prostredí výhodou

 • Znalosť SOLID princípov

Our Top Clients