.Net Developer - Medior

Company teamPosition

Náš klient pôsobí v oblasti bankingu a prináša neustále novinky a rozbieha nové projekty. Z tohto dôvodu zväčšuje svoj tím a dáva priestor junior developerom/kám. Využi možnosť pracovať v tíme so seniormi, ktorí Ťa radi naučia všetko potrebné.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Vývoj softvéru podľa analýzy resp. funkčnej špecifikácie;

 • Spolupráca s tímom IT analytikov, interných a externých konzultantov/vývojárov za účelom prípravy návrhu riešenia;

 • Súčinnosť s testovacím tímom pri testovaní vyvinutého riešenia;

 • Analýza a oprava incidentov identifikovaných pri testovacom procese;

 • Príprava a testovanie súvisiacich opravných balíkov;

 • Analýza aplikačných chýb z prevádzky a spolupráca s prevádzkou pri identifikácii zdroja chýb alebo neštandardného správania softvérového riešenia;

 • Poskytovanie post implementačnej podpory testovaciemu a podpornému tímu, ktorý sa stará o podnety podané koncovými užívateľmi;

 • Príprava a aktualizácia dohodnutej technickej dokumentácie súvisiacej so softvérovým riešením;

 • Poskytovanie vstupov a nápadov na kontinuálne vylepšenia vyvinutých a prevzatých softvérových riešení vo všetkých fázach životného cyklu softvérového riešenia;

 • Analýza a vyhodnocovanie nových trendy v technológiách, ich využitie pri vylepšovaní existujúcich a vývoji nových softvérových riešení a ich využitie pri vylepšovaní existujúcich a vývoji nových softvérových riešení;

 • Poukazovanie na riziká vyplývajúce z nejasných podkladov od zadávateľa, resp. nedostatočných znalostí / zručností členov tímu;

 • Navrhovanie spôsobov na zlepšenie kvality práce členov tímu;
   Odhadovanie rozsahu, zložitosti a prácnosti vývoja požiadaviek.


Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

2 100 €/Mesiac

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Aktívne znalosti vývoja aplikácií v jazyku C# na platforme .NET 4+;

 • Základná znalosť ORM technológie Entity Framework 6+;

 • Skúsenosť s ASP.NET;

 • Znalosť HTML/CSS/JS, Angular JS 1.5+, Bootstrap 3+;

 • Základná znalosť databázového systému MS SQL Server 2008+;

 • Aktívna znalosť jazyka T-SQL;

 • Znalosť Visual Studio 2017+, GIT, NodeJS, NPM.


Benefity:

 • Rodina napr. podpora otcov - 5 dní pracovného voľna pri narodení dieťaťa;

 • Work-life balance napr. sabbatical;

 • Pracovné a sociálne benefity napr. týždenný pracovný čas 38,75 h;

 • Kultúra a vzdelávanie napr. konferencie a školenia;

 • Zdravie a šport napr. celoročný program na podporu fyzického a mentálneho zdravia;

 • Výhodné zľavy.

Our Top Clients