Python Developer

Company teamPosition

Našim klientom je poskytovateľ komplexných IKT služieb a riešení ako vývojové, integračné, implementačné a cloudové služby, IT poradenstvo a podporu, outsourcing a kybernetickú bezpečnosť.

Už vyše dve dekády sa sústreďuje aj na vývoj vlastných produktov dodávaných vo forme webových riešení ako intranet, webový portál, hromadný mailing, dokument manažment či elektronické vzdelávanie. 

 

Projekt:

  • Tvojou úlohou bude podieľanie sa na integrovanom riešení, konkrétne ide o komplexný informačný systém získavania, spracovávania, uchovávania a sprístupňovania vedeckých a biblio-metrických dát a publikácií a zabezpečenie prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu

Začiatok spolupráce: 

  • Máj

Dĺžka alokácie: 

  • 6 mesačný projekt s možnosťou predĺženia

Tvoj tím:

  • Tvoj tím je zložený z  troch developerov a architekta

Technologický stack využívaný na projekte:

  • Python
  • Flask, Marshmallow, Celery, SQLAlchemy, Talisman, uwsgi,
  • PosgtreSQL, Elasticsearch, RabbitMQ, Redis,
  • Kubernetes, Docker, Linux

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Remote

Pineapple
Salary

do 250 €/MD

Pineapple
Industry

IT

Company team

Company teamRequirements


Our Top Clients