Senior analytik – konzultant

Company teamPosition

Naším klientom je spoločnosť, ktorý sa profiluje ako nezávislý dodávateľ riešení (solution provider) v oblasti správy, obehu a spracovania dokumentov.

Hlavné smery technologického zamerania klienta sú 

- systémy pre správu, obeh a archiváciu dokumentov, 

- workflow systémy,

- znalostné (fulltextové) databáz.


Náplň práce:

- mapovanie a analýza existujúceho podnikateľského a procesného prostredia zákazníka,

- analýza biznis požiadaviek na informačný systém, funkčných, nefunkčných požiadaviek na informačný systém/softvérový systém,

- špecifikácia požiadaviek na informačnú podporu procesov zákazníka

- spolupráca pri návrhu a prerokovaní koncepcie riešenia informačných systémov a analýza ich efektov a dopadov na zákazníka

- záznam činností/procesov zákazníka formálnym spôsobom,

- tvorba analytických modelov systému, diagramov v jazyku UML v prostredí určeného CASE nástroja.

- spolupráca na tvorbe špecifikácii cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu.

- štúdium a analýza dokumentácie, legislatívnych a technických podmienok a možností zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných procesov zákazníka.

- príprava podkladov pre architektov a vývojárov riešenia, spolupráca s programátormi s cieľom spresnenia špecifikácie a dodania všetkých podkladov k realizácii

- komunikácia a spolupráca s architektom, projektantom riešenia pri návrhu IKT systémov

- participácia na realizácii zmien,

- spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr a ich väzieb, užívateľského rozhrania a ostatných podkladov pre projektovanie nových riešení.

- poskytovanie poradenstva v oblasti svojej špecializácie (získanej praktickou skúsenosťou, resp. štúdiom)

- spolupráca na definícii potrebných rozhraní medzi systémami

- zodpovednosť za návrhovú (design) časť IKT – analytik pôsobí ako medzičlánok medzi používateľmi informačných systémov (biznis pohľad) a ich realizátormi (technologický pohľad)

- spolupráca na tvorbe testovacích scenárov, realizácia testovania a overovania zhody zadania s realizovaným riešením

- dohľad nad realizáciou požiadaviek v cieľovom riešení, spolupráca pri ich preberaní (akceptácii) používateľom

- definovanie metrík, metodík a konvencií pri realizácii analytických výstupov projektu a kontrola ich dodržiavania

- riadenie a koordinácia analytického tímu projektu, za účelom dodržania obsahovej kvality požadovaných analytických výstupov a dodržania stanovených termínov

Pineapple
Contract Type

Full Time

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Trenčín/Žilina

Pineapple
Salary

od 1800 €/Mesiac

Pineapple
Industry

Zdravotníctvo/Verejná správa/Bezpečnosť

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

Požiadavky:

- praktické skúsenosti na obdobnej pozícii min. 3 roky

- logické a analytické myslenie

- znalosť UML modelovania, Use case, Test case

- znalosť SQL

- dôslednosť, precíznosť

- orientácia na zákazníka

- kreativita, tvorivý prístup

- komunikatívnosť

- schopnosť pracovať v tíme


Zamestnanecké výhody, benefity:

- používanie najnovších technológií a frameworkov,

- príjemná firemná kultúra,

- dostatočný priestor na sebarealizáciu aj napriek práci v tíme,

- motivujúca odmena po úspešnom zvládnutí projektu,

- flexibilná pracovná doba, SICK DAYS, možnosť využiť home office podľa dohody a fázy projektu,

- podporu v ďalšom vzdelávaní pri zvyšovaní kvalifikácie  a osobnostnom raste (školenia, interné workshopy),

- zaujímavé firemné benefity –  príspevok na DDS, odmena pri životnom jubileu, odmena v závislosti od odpracovaných rokov, permanentka na masáž, plávanie,

- v rámci pracovnej doby 2x do týždňa kurzy anglického jazyka,

- sociálne, kultúrne  a športové aktivity hradené spoločnosťou,

- káva, čaj, voda, čerstvé ovocie


Our Top Clients