Senior iOS Developer

Company teamPosition

Hľadáme Seniorného iOs developer, ktorý má rozsiahle skúsenosti s vývojom v jazykoch Objectice-C a Swift. Ideálom je ak mášš aj znalosti z oblasti bezpečnosti (znalosť štandardných kryptografikých metód, porozumenie SSL protokol, znalosť SSH protokolu)

 

Prínosom je ak máš: 

- Skúsenosti so Shell scripting

- Vývoj desktopových aplikácií pre MacOS

- Skúsenosti s jazykom C

- Skúsenosti s reverse engineering a hooking


Ak tieto skúsenosti nemáš, stačí sa ich doučiť :)

 


Pineapple
Contract Type

Freelance (B2B)

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

250 - 300€ / Manday

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

Okruh oblasti , ktoré by mal iOS DEV implementovať na Cronto Token APP:

- RASP binding

- Root/jailbreak detection/protection

- Device binding

- Hooking detection/protection

- Code Injection detection/protection

- Debugger detection/protection

- Reverse engineering tools detection/protection

- Integrity/Tamper detection/protection

- Active Memory Zeroing

- Key logging detection/protection

- Emulator detection/protection

- Repackaging detection/protection

- Proxy detection/protection

- Sideloading detection/protection

- Screenshot detection/protection

- Screen recording detection/protection

- Screen Mirroring detection/protection

Our Top Clients