Senior IT analytik

Company teamPosition

Projekt:
- Do tímu SW analytikov hľadáme kolegu, ktorý bude pracovať na projekte RIS v oblasti rozpočtovníctva/verejnej správy
- Rozpočtový informačný systém SR pre Ministerstvo financií neustále rozvíjame už 23 rokov s pomocou tímu cca 30 kolegov, ktorí sú v tejto doméne doma

Tvojou náplňou práce bude:
- Tvorba analýz a návrhov riešenia implementácie IS
- Komunikácia so zákazníkom, zber a analýza požiadaviek
- Vypracovávanie analytických podkladov a dokumentácie pre zákazníka a projektový tím
- Participácia pri tvorbe testovacích scenárov, testovanie funkčných vlastností softvéru
- Tvorba používateľských príručiek, školenia používateľov

Pineapple
Contract Type

Full Time

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

2000 - 3000 €

Pineapple
Industry

Verejná správa

Company team

Company teamRequirements

What You'll Be Doing

We are looking for someone who capable of:

- Analytické myslenie, predchádzajúce
- Skúsenosti z navrhovania softvérových systémov
- Znalosť procesného modelovania v metodike BPMN
- Znalosť objektovo-orientovanej analýzy a dizajnu v metodike UML
- Komunikačné a prezentačné schopnosti
- Samostatnosť, zodpovednosť, kreativita, práca v tíme
- Anglický jazyk

Our Top Clients