Senior Java Developer

Company teamPosition

Našim klientom je medzinarodna konzultacna spolocnost, ktora dodava funkcne odvetvove riesenia ulahcujuce transformaciu do digitalnej ery. Od svojho vzniku v roku 2000 sa zameriava na spracovanie dat, ich analyzu a budovanie datovych skladov. Data stoja aj nadalej v centre vsetkych aktivit firmy. Hlavne kompetencie sa postupne rozsirili o oblasti internetu veci (IoT), big data, umelej inteligencie a vyvoja mobilnych aplikacii.

Cielom spolocnosti je prostrednictvom inteligentnych datovych rieseni prispievat k rozvoju biznisu zakaznikov. Medzi nich patria popredne globalne i lokalne spolocnosti z oblasti financii a bankovnictva, poistovnictva, telekomunikacii, obchodu, automobiloveho priemyslu a z mnohych dalsich oblasti vratane statnej spravy.

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Remote

Pineapple
Salary

Od 230 EUR

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Required skills:

 • 5+ years of development and design experience in JAVA, J2EE technologies, and PL/SQL

 • Excellent knowledge of service-oriented architecture

 • Hands-on experience in performance tuning, debugging and monitoring

 • Good exposure on all phases of SDLC

 • Knowledge of microservices architecture, containerization, Dockers, and Kubernetes is an advantage

 • Extensive coding experience with JAVA and J2EE technologies with SOLID principles and have a passion for coding

 • Hands-on experience in Weblogic, JBoss Application Servers

 • Good hands-on Server-side programming and exposure to servlets 3.0, session handling and JSP

 • Good understanding of Collection framework and concurrency

 • Good exposure on databases such as Oracle/MSSQL/MYSQL/POSTGRES

 • Excellent hands-on frameworks such as struts (mvc)/spring (mvc and dependency injection)

 • Excellent hands-on ORM frameworks such as Hibernates/Mybatis

 • Familiar with Distributed services resiliency and monitoring in a production environment

Our Top Clients