System Acceptance Tester

Company teamPosition

Náš klient je jedným z popredných medzinárodných vývojárov IT systémov pre letecký priemysel. Ich komplexná odbornosť siaha od jednotlivých komponentov až po kompletné produkty a riešenia, z ktorých každý poskytuje drahocenný čas na rozhodovanie a poskytuje optimálnu podporu pri efektívnej koordinácii letovej prevádzky. Systémy vyvinuté klientom vedú k zvýšeniu bezpečnosti, presnosti, rýchlosti, hospodárnosti a šetrnosti k životnému prostrediu.

Budeš sa podieľať na testovaní a vývoji novej generácie systému pre riadenie leteckých informácií (Aeronautical Information Management). Systém bude vo svojej triede veľmi unikátny spĺňajúci najprísnejšie požiadavky leteckej bezpečnosti, spoľahlivosti, použiteľnosti (UX), kybernetickej bezpečnosti ako aj vysokej výkonnosti a škálovateľnosti. Na vývoji sa bude podieľať viacero DevSecOps tímov spolupracujúcich metódou SAFe (Scaled Agile Framework). Po prvýkrát v histórii letectva budú do systému tejto triedy implementované mechanizmy umelej inteligencie (A.I.) a strojové učenie (machine learning).


Tvojou hlavnou úlohou ako súčasť nášho tímu bude:

 • príprava a riadenie akceptácie dodávky projektov

 • komplexný prehľad o procese dodávky projektu - od release plánov až po finálnu akceptáciu u zákazníka

 • usmerňovanie prístupu k testovaniu, definovanie testovacej metodológie, testovacích prípadov a testovacích plánov

 • navrhovanie stratégie testovania za účelom úspešnej akceptácie dodávky projektov u zákazníka (definícia testovacích prípadov, analýza zákazníckeho prostredia a pod.)

 • príprava, riadenie a vykonávanie akceptačných testov u zákazníka

 • spolupráca so systémovým analytikom, projektovým manažérom a zákazníkmi počas celého procesu

 • informovanie projektového manažéra, v akom stave je príprava na akceptáciu a poskytovanie odbornej podpory v tejto súvislosti

Pineapple
Contract Type

Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/Senior

Pineapple
Location

Bratislava/Full Remote

Pineapple
Salary

od 2000€ TPP

Pineapple
Industry

Aviation

Company team

Company teamRequirements

Po odbornej stránke určite uvítame, ak budeš mať:

 • reálne skúsenosti s prácou v testingu 

 • znalosť testingových procesov a metodiky

 • výhodou je certifikát ISTQB

 • dobrá znalosť angličtiny v hovorenej a písomnej forme

 • výhodou skúsenosť s rest API, Postman, Swagger, Exploratory Testing, Experience based Testing, XML

Po osobnostnej stránke určite uvítame, ak budeš mať:

 • analytické myslenie so zmyslom pre detail

 • výborné prezentačné a komunikačné zručnosti

 • proaktivita

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stretávame sa na teambuildingoch, turistikách, oslavujeme spolu

 • prepájame vedenie a zamestnancov na pravidelných stretnutiach, kde môže ktokoľvek priniesť akúkoľvek tému

 • zadefinované princípy riadenia podporujú naše demokratické fungovanie

 • pravidelne a otvorene hovoríme o tom, čo sa vo firme deje (kde sa nám darí, kde potebujeme veci zlepšiť a čo nás čaká. Každý z nás teda vie ako sa firme darí

 • keď chceš dovolenku do 10 dní, nepotrebuješ na ňu schválenie, veríme ti, že to vieš posúdiť aj v kontexte pracovných povinností

 • viac ako na dochádzku sme orientovaní na výsledky a na to, čo je podstatné (nemáme teda problém s Home office prácou. Ak Ťa láka office work, potom výhľad zo 17. poschodia na Bratislavu iste poteší

Our Top Clients