Test Manager

Company teamPosition

Firma, ktorá patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu a už dlhodobo predstavuje spoľahlivého partnera vo finančnej sfére, obohacuje svoj tím o skúseného Test Managera.

 

Náplň práce:

 

 • Príprava testovacej stratégie, plánu, metodiky a scenárov na základe analýzy;

 • Koordinácia celého procesu testovania a testerského tímu (zadeľovanie úloh testerom, sledovanie termínového plnenia plánu testov,...);

 • Skúsenosti s projektovým manažmentom, advisory a komunikáciou s top manažmentom;

 • Sledovanie procesu testovania a návrh opravných postupov k vyriešeniu zistených nedostatkov;

 • Vyhodnocovanie a reportovanie testovania;

 • Zabezpečenie príslušnej dokumentácie a sledovanie jej dodržiavania na projekte.

Pineapple
Contract Type

Freelance

Pineapple
Level

Senior

Pineapple
Location

Bratislava

Pineapple
Salary

od 280 €/MD

Pineapple
Industry

Banking

Company team

Company teamRequirements

Predpoklady:

 

 • Znalosť testovacieho procesu a testovacích metód (integračné, systémové, performačné a penetračné testovanie);

 • Znalosť vývojového procesu a agilných metód;

 • Technický background v oblasti testovania softvéru a životného cyklu testovania;

 • AJ na komunikačnej úrovni; 

 • Prax v oblasti exekúcie testovania;

 • Komunikačné a prezentačné schopnosti;

 • Schopnosť riešiť problémy, zmysel pre detail;

 • Plánovacie a analytické schopnosti;

 • Práca pod tlakom;

  Výhodou: 

 • Prax v oblasti projektového manažmentu na projektoch zameraných na výmenu core banking systémov; 

 • Projekt zameraný na implementáciu Temenos T24;

 • Vedenie off-shore tímu; 

 • Znalosť úverového procesu, a jeho implementácie v rámci bankových procesov skúsenosti z oblasti bankovníctva, bankových procesov a produktov (5+ rokov);

 • Skúsenosti s priamym riadením tímu 20+ ľudí; 

 • Skúsenosti s riadením dodávateľov v rámci dodávok pre oblasť bankovníctva.


Our Top Clients