UX Dizajnér

Company teamPosition

Nový svet, o ktorý sa náš klient snaží už 25 rokov, je transparentné a kvalitné zdravotníctvo. Robí všetko preto, aby boli najlepšiou zdravotnou poisťovňou na slovenskom trhu a mali čoraz viac spokojných poistencov. To sa týka aj poskytovania úžasných zážitkov a kvalitných služieb či produktov. Takáto ambícia si však vyžaduje hlboké pochopenie potrieb, problémov a správania používateľa.

Hľadá skúseného výskumníka používateľského zážitku (UX), ktorý by sa pripojil k nemu do tímu. Detailistu, ktorý má silné analytické schopnosti, systematický prístup k práci, logické myslenie, chuť neustále sa vzdelávať a silnú empatiu.

Pineapple
Contract Type

B2B / Full Time Job

Pineapple
Level

Medior/senior

Pineapple
Location

BA/ remote

Pineapple
Salary

Od 1500-2500 EUR

Pineapple
Industry

Insurance

Company team

Company teamRequirements

-kľúčovým predpokladom je skúsenosť s prieskumom, znalosť kvantitatívnych aj kvalitatívnych metód a nástrojov UX výskumu,

-ideálny záujemca má aspoň 2-ročnú skúsenosť s procesmi a nástrojmi UX a UX výskumu,

-výhodou je prax s prieskumom trhu a etnografickým prieskumom,

-vážime si samostatnosť, zvedavosť, empatiu, trpezlivosť, cit pre detail, orientáciu na spätnú väzbu. 


Čo od teba očakávame?

-Overovanie a testovanie UX (zákazníckej skúsenosti) a dizajnu, primárne vo forme zákazníckeho výskumu a výskumu použiteľnosti – so zámerom pochopiť používateľov, zákaznícke cesty, produkty a služby, aby sa zvýšila ich použiteľnosť, priechodnosť a funkčnosť.

-Návrh testovacej a výskumnej metodiky.

-Vyhodnocovanie, ukladanie a zdieľanie, prípadne obhajoba výsledkov výskumu.

-Získavanie a skríning účastníkov.

-Dohľad nad sledom požiadaviek na výskum.

-Udržiavanie výskumného úložiska (databázy zistení a prieskumov).

-Správa výskumných nástrojov a vybavenia.

-Plánovanie a implementácia stratégie a metodiky výskumu používateľov.

Čo ťa v práci čaká?

-Svojou prácou pomôžeš tisícom našich klientov žiť jednoduchší život a riešiť ich problémy.

-Podieľaš sa na tvorbe a rozvoji produktov a služieb, často jedinečných a inovatívnych zdravotníckych aplikácií.

-Úzko spolupracuješ s UX tímom, produktovým manažérom, marketingom, ale aj s vývojármi a biznisom.

-Snažíš sa pochopiť používateľov a ich potreby, problémy a ako rozumejú službám či produktom, aby sa zvýšila ich použiteľnosť a funkčnosť.

-Kladieš dôraz na to, aby sme vytvárali zážitky a skúsenosti, ktoré podporia použiteľnosť - a vo výsledku spokojnosť používateľov.

Čoho sa nemusíš obávať?

-Sme otvorení ľuďom, ktorí sa chcú posúvať vpred a práve preto ťa podporujeme pri zlepšení tvojich skills rôznymi školeniami a účasťami na odborných konferenciách.

-Chceme, aby si sa u nás cítil/-a príjemne, takže ti pomôžeme „naskočiť na vlnu“.

-Pomôžeme ti zorientovať sa vo firme a vytvoriť si pozitívne vzťahy s kolektívom a zoznámiť sa s našou firemnou kultúrou.

Prečo je to dobré rozhodnutie?

-Popri práci si môžeš plánovať voľný čas a pracovať aj z domu.

-Ponúkame zaujímavý balík benefitov, ktorý pravidelne aktualizujeme tak, aby bol atraktívny.

-Staneš sa súčasťou mimoriadne podnetného kolektívu.

-Získaš možnosť pracovať s najnovšími technológiami a procesmi a tiež doslova meniť firmu.

Our Top Clients