Software Developer C++

Bratislava, Slovakia

Popis práce:


Láka Vás vízia podieľať sa na budovaní lepšej budúcnosti pre zdravotníctvo? 

Potom príďte a pripojte sa k nášmu globálnemu tímu ako Senior Software Developer, aby sme formovali technickú cestu nášmu projektu a zabezpečili, že technická kvalita našich systémov poteší našich zákazníkov. Ide o vzrušujúcu a dynamickú prácu, ktorá pomáha dodávať pokročilý softvérový produkt pre medicínske zobrazovanie. Ako Senior Software Developer budete zodpovedný za poskytovanie technickej vízie tohto produktu v celom jeho rozsahu a za zabezpečenie udržateľnosti a integrity tejto vízie počas celej životnosti produktu.

Platové podmienky: od 2 700€

Typ zamestnania: TPP

Lokácia: Bratislava, Žilina, Košice, Fully Remote

Nástup: ASAP


Aká bude Vaša náplň práce:

 • Účasť na technických rozhodnutiach založených na jasnom zameraní na splnenie obchodných potrieb a splnenie všetkých relevantných požiadaviek: klinické a servisné, funkčné a nefunkčné
 • Účasť na definovaní rozsahu a cieľov projektu so zapojením všetkých relevantných zainteresovaných strán a zabezpečením technickej realizovateľnosti
 • Spolupráca s rôznymi zainteresovanými stranami a vývoj softvéru podľa prioritných nevybavených produktov
 • Návrh a implementácia vysoko kvalitného softvéru s dobrým pokrytím testov
 • Účasť a príspevok na preskúmaní kódu
 • Viesť, koučovať a motivovať ostatných vývojárov počas celej životnosti projektu, aby umožnili, podporovali a presadzovali všetky technické aspekty.
 • Pracujte s platformami dokumentácie na vytváranie, spoluprácu a správu dokumentov o produktoch zdravotníckych pomôcok (t. j. dizajn, diagramy UML, diagramy tried, špecifikácia požiadaviek atď.)
 • Dosiahnutie sledovateľnosti požiadaviek systému kvality na softvér ako zdravotnícku pomôcku

Popis tímu:

Budete súčasťou rastúceho oddelenia, ktoré definuje a implementuje softvérové ​​riešenia novej generácie v oblasti medicínskej zobrazovacej informatiky, spolupráce a analytiky. S talentovanými spolupracovníkmi sa vám bude dariť v spolupracujúcom, no neformálnom prostredí.

Hľadáme zanieteného, ​​skúseného, ​​praktického senior vývojára softvéru, ktorý by sa podieľal na definovaní a vedení technického smerovania nášho najmodernejšieho medicínskeho zobrazovacieho softvéru a jeho interakcie so zvyškom našich systémov. Stanete sa súčasťou košického tímu, ktorý bude preberať produktové znalosti od existujúceho tímu a priebežne inovovať jeho funkčnosť a architektúru. Ide o úzku spoluprácu s existujúcim tímom v USA.


Aké budú Vaše benefity:

 • Hybridný typ práce – kombinácia home office a práce z kancelárie
 • Pružná pracovná doba
 • Preklenovacie dni – bezplatná dodatočná platená dovolenka 6 dní v roku
 • 3 dni práceneschopnosti za rok (nevyžaduje sa lekárske povolenie)
 • V prípade choroby 100% náhrada mzdy 20 dní/rok, zahŕňa max. 10 dní/rok na starostlivosť o rodinu
 • Doplnkový dôchodkový plán
 • 300 EUR na regeneráciu pracovnej sily prostredníctvom kaviarenského systému
 • Wellbeing program – Psychologické, právne a finančné poradenstvo
 • Program starostlivosti o rodinu (dotácia pre novorodencov, materská dovolenka, škôlky, letné tábory)
 • Retenčný program (pracovné jubileum, životné jubileum, zamestnanecké pôžičky)
 • Školiaci a rozvojový program (obchodné a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, školenia mäkkých zručností,...)
 • Štandardne nastaviteľný stôl na státie
 • Účasť na svetoznámych IT konferenciách ako Microsoft IGNITE pre najlepších zamestnancov
 • Široké portfólio projektov v oblasti zdravotníctva a rotácie pracovných miest v rámci spoločnosti (kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, IT služby v zdravotníctve, …)


Weelbeing program

Psychologické, právne a ekonomické poradenstvo.

Program starostlivosti o rodinu

Dotácie pre novorodencov, materská dovolenka, škôlky a letné tábory

Viac dní dovolenky

Dodatočná platená dovolenka 6 dní v roku.

Školiaci a rozvojový program

Obchodné a produktové školenia, e-learning, jazykové kurzy, školenia mäkkých zručností,...

Čo do Vás očakávame my: 

 • Bakalársky titul v odbore informatika, počítač/elektrotechnika alebo príbuzný technický odbor
 • 5+ rokov skúseností s budovaním úspešných softvérových systémov (senior)
 • Viac ako 2 roky skúseností ako senior vývojár alebo technický vedúci dohliadajúci na technické smerovanie iných vývojárov
 • Skúsenosti s objektovo orientovanými jazykmi a rámcami (C++) a balíkmi technológií Microsoft/Web
 • Skúsenosti s vývojom systémovo orientovaných a distribuovaných softvérových platforiem
 • Plynulo hovorenou a písanou angličtinou
 • Jasné pochopenie procesov v rámci Product Lifecycle Management a praktické skúsenosti s LEAN a agilným vývojom softvéru
 • Dobré znalosti o agilných metodológiách vývoja softvéru, napr. TDD
 • Silné analytické schopnosti, logické myslenie a zmysel pre detail
 • Dobrý time management, schopnosť organizovať a uprednostňovať projektové úlohy
 • Orientácia na zákazníka a cieľ, proaktivita
 • Schopnosť pristupovať k problémom z rôznych uhlov pohľadu, kreativita
 • Vaša angažovanosť v medzinárodných a interkultúrnych projektových tímoch v globálne distribuovanom prostredíC++
Anglický jazyk
Microsoft/Web
PLM
LEAN

Click To Apply Now

Let us know you have an interest

Attach Your CV

Fill the application form and don't forget short description why you are interested

We will contact you

After receiving your message, one of our recruiters will contact you

Have An Interview

Tarararara Jupiiiiii!

S