Human Resources Support Intern O pozícii

Máte záujem získať praktické skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov a náboru, ktoré budú užitočné pre vašu budúcu kariéru? Máte možnosť vidieť, ako Synculario funguje v rámci oddelenia ľudských zdrojov a byť toho súčasťou.


Náplň práce

 • Podpora procesov ľudských zdrojov správou testov, plánovaním stretnutí, orientáciou, vedením záznamov a informácií

 • Privítanie a zaškolenie nových zamestnancov v organizácii

 • Poskytovanie podpory náborovému tímu

 • Vyhľadávanie relevantných kandidátov prostredníctvom databáz a sociálnych médií

 • Kontrola žiadostí a pomoc s prípravou životopisov

 • Komunikácia s potenciálnymi kandidátmi online a offline

 • Organizovanie pohovorov s relevantnými kandidátmi

 • Udržiavanie kvality služieb dodržiavaním organizačných pravidiel a procesov

 • Práca s interným CRM systémom Odoo a jeho databázou

 • Administratívna podpora


Ponúkame

 • Pomoc pri hľadaní ubytovania

 • Inšpiratívne prostredie, konzultácie s odborníkmi z odboru

 • Neformálna pracovná atmosfére, skvelá a silná káva a priateľskí mladí kolegovia

 • Pomoc s grantom Erasmus +


Naším cieľom je poskytnúť relevantné príležitosti a skúsenosti zahraničným študentom v neuveriteľne rastúcom IT odvetví vo viacerých oblastiach s možnosťou ponuky práce na diaľku po skončení stáže.


Požiadavk​

Proaktivita

Časovo orientovaný, rýchlo sa učiaci, skvelé verbálne a písomné komunikačné schopnosti, vzťahy so zákazníkmi, zmysel pre detail, proaktivita
Vedomosti

Základné znalosti o výskume, analýze a práci v Exceli.

Študent

Študent AP, bakalárskeho alebo magisterského štúdia, najlepšie so zameraním na manažment, marketing, predaj, ľudské zdroje, psychológiu alebo akúkoľvek iný podobný odbor.

Skúsenosti

Relevantné skúsenosti z odboru sú výhodou.Druh zmluvy:

Internship

Miesto:

Bratislava/Remote

Level:

Student

Priemysel:

IT   

Plat:

Erasmus grant

S